W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

ul. Piastowska 14   

45-082 Opole

email: wingik@opole.uw.gov.pl 

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Agnieszka Bilińska

tel.:  77 45 24 358

pokój 107

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, przyjmuje skargi
i wnioski w sprawach z zakresu geodezji i kartografii codziennie w godzinach pracy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w każdą środę do godz. 16.00.

Do zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należą:

 1. Kontrola przedsiębiorców w zakresie przestrzegania  i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.
 2. Przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych w tym w szczególności baz danych ewidencji gruntów i budynków.
 3. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań z zakresu geodezjii kartografii, wykonywanych przez organy powiatowej i wojewódzkiej administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 4. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowejw zakresie właściwości nadzoru geodezyjnegoi kartograficznego.
 5. Wyrażanie na wniosek starosty opinii o przygotowaniu gminy do przyjęcia jego zadań w zakresie geodezji i kartografii.
 6. Prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, dla których wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego organem I i II instancji.
 7. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących prac geodezyjnych i kartograficznych  realizowanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
 8. Rozpatrywanie skarg i wniosków na działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 9. Uzgadnianie opracowanych przez starostów projektów założenia i modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 10. Wydatkowanie środków budżetowych z zakresu działania Inspekcji w tym udzielanie i rozliczanie dotacji przeznaczonych realizacje zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
 11. Wnioskowanie do wojewody o powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego ds. osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej  do spraw odpowiedzialności  dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
 12. Kierowanie wniosków do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postepowania  wyjaśniającego w sprawach dyscyplinarnych.
 13. Prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawie z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów, dla których wojewoda jest w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego organem i i II instancji.
 14. Realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdań z wykonania prac urządzeniowo-rolnych,  w tym scaleń i wymian gruntów.

 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. osób wykonujacych samodzilne funkcje

w dziedzinie geodezji i kartografii

Dorota Małkowska

tel. 77 4524 289

pokój 106

email: wingik.rzecznik.dyscyplinarny@opole.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna w Opolu

do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

ul. Piastowska 14   

45-082 Opole

email: wingik.komisja.dyscyplinarna@opole.uw.gov.pl

 

Skład Komisji:

Edyta Wenzel- Borkowska – Przewodniczący Komisji

Sabina Morela- Mirecki,

Marek Najgebauer,

Ireneusz Sendal,

Konrad Tacica

 

{"register":{"columns":[]}}