W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Opolskie: kolejne drogi z Rządowym wsparciem

17.11.2020

Powiat namysłowski, krapkowicki oraz opolski – to kolejni beneficjenci Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki wsparciu wojewody opolskiego, w powiatach tych rozpoczną się nowe inwestycje. W sumie w regionie to 61 km dróg.

Zdjęcie polnej drogi, wybetonowanej. W środku kadru przebiegają linie oddzielające dwa pasy ruchu. W tle krajobraz.

W powiecie krapkowickim przebudowa drogi powiatowej Gogolin-Chorula oraz drogi Kromołów-Walce; w powiecie namysłowskim przebudowa drogi przy drodze powiatowej w miejscowości Idzikowice. Z kolei w powiecie opolskim odtworzenie drogi powiatowej  Skarbiszowice -Tułowice od skrzyżowania z drogą powiatową do Tułowic. Tak w skrócie można opisać zakres inwestycji, które realizowane będą w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, czyli funkcjonującymi od 2018 r. mechanizmowi wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych.

W tym roku dzięki wygenerowanym oszczędnościom przetargowym w ramach realizacji inwestycji infrastrukturalnych, powstała możliwość dofinansowania zadań z list rezerwowych. Tym samym wojewoda opolski sygnował 5 kolejnych umów o dofinansowanie zadań w ww. powiatach, dla dróg o długości w sumie ponad 8 km. – A to oznacza, że wszystkie gminy i powiaty, które aplikowały do tegorocznej edycji Rządowego programu, otrzymały dofinansowanie. Dziękuję samorządom za pełną gotowość do realizacji zadań i za bardzo dobrą współpracę – komentuje wojewoda Adrian Czubak.

Inwestycje realizowane w ramach FDS mają kluczowe znaczenie dla samorządów lokalnych województwa opolskiego, a ich realizacja jest szczególnie istotna z uwagi na obecną sytuację epidemiczną. - W czasie stanu epidemii, inwestycje drogowe przyczynią się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także - poprzez tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy - do rozwoju gospodarczego. FDS pomaga w odbudowie gospodarki – dodaje wojewoda.

W 2020 r. łącznie na budowę, przebudowę, remonty dróg na Opolszczyźnie z programu FDS przyznane zostało już 57,1 mln złotych.

W ramach tej kwoty 15 kwietnia br., premier Mateusz Morawiecki podpisał listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach FDS w 2020 r. Lista ta obejmuje 39 zadań co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 45 km dróg. W ramach listy znajduje się 8 zadań kontynuowanych z 2019 r., są to tzw. zadania wieloletnie, w ramach których zostanie przebudowanych 16,309 km dróg na łączną kwotę ponad 22,5 mln złotych.

- Od początku mojej kadencji na drogi samorządowe w województwie opolskim, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów zostały podpisane umowy na łączną kwotę prawie 391 mln zł – informuje wojewoda opolski.

Łącznie, z ww. umowami, uda się wybudować/przebudować/wyremontować ponad 358 km dróg, 272 zadań gminnych i powiatowych, realizowanych w ramach powyższych Programów.

Wojewoda Adrian Czubak podkreśla również, że ponadto przekazano 84 mln złotych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remont, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

- Dziękuję Pani Małgorzacie Kałuży-Swobodzie, dyrektorowi Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości OUW oraz jej zespołowi za sprawną koordynację wszystkich działań związanych z wdrażaniem i  realizacją FDS w województwie opolskim – podkreśla.