W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program osłonowy MRPiPS "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację projektów w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie” – edycja 2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.
Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 

Minister na rok 2020 określił następujące priorytety, w ramach których będą dofinansowane działania wynikające z realizacji projektów w ramach Programu Osłonowego:

PRIORYTET I:

Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

PRIORYTET II:

Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych
i doznających przemocy w rodzinie.

PRIORYTET III:

Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

PRIORYTET IV:

Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Szczegółowe informacje o konkursie (m. in. Ogłoszenie o konkursie; Program Osłonowy; Wyniki konkursu) znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2020

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.09.2020 14:13 Sabina Wiatkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Stanisław Hadzicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program osłonowy MRPiPS "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". 2.0 23.09.2020 11:25 Sabina Wiatkowska
Program osłonowy MRPiPS "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". 1.0 17.09.2020 14:13 Sabina Wiatkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP