W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dodatkowe 8 mln zł na program Posiłek w szkole i w domu, ponad 225 tys. zł na rozwój czytelnictwa w Podlaskiem

29.06.2020

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na ten rok, zwiększył dotację celową i wydatki budżetowe w regionie na program „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Książki i posiłki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

To program na lata 2016-2020 uchwalony przez Radę Ministrów po to, by poprawić stan czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego -  centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zwiększył wydatki budżetowe w tym roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o kwotę 225 140 zł. Jest ona przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Z dodatkowych środków skorzysta 20 podlaskich gmin i 10 organizacji.

Posiłek w szkole i w domu

Program ,,Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 zastąpił Program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc taka skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane są posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym domu (np. ze względu na podeszły wiek lub niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku oraz na pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych. W programie  przeznaczono też środki na dowóz posiłków.

W ramach Programu realizowane są 3 moduły:

 1. dla dzieci i młodzieży
 2. dla osób dorosłych
 3. moduł dla organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 

Wojewoda podlaski zwiększył wydatki budżetowe w tym roku w ramach dwóch pierwszych modułów o 5 694 350 zł, a w ramach modułu trzeciego o 1 149 586 zł. W realizacji Programu uczestniczą wszystkie gminy w województwie podlaskim.

Ponad 2 mln wydanych posiłków

W ubiegłym roku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" podlaskie gminy wydały prawie 22 mln zł. W ramach modułu 1 i 2 programem objęto 43 613 osób, w tym liczba osób starszych, niepełnosprawnych to 20 265.

W 2019 r. wydano 2.380.701 posiłków, z tego:

 • pełen obiad-  1.919.862,
 • jedno danie gorące – 445.029,
 • mleko, bułka kanapka – 15.810.

Liczba placówek prowadzących dożywianie - 631, w tym :

 1. szkoły - 406
 2. przedszkola - 169
 3. żłobki - 18
 4. inne – 38

 

Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych w 2019 r.:

 • liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie (zasiłek celowy) – 13.901,
 • liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie (świadczenie rzeczowe) – 662.