W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Karta Polaka

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniach 25 – 29 października 2021 roku zostanie uruchomiona rejestracja zgłoszeń na Kartę Polaka.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na adres e-mail: kp@uslugi.e-podlaskie.eu

Uruchomienie rejestracji -  25.10.2021 r. o godz. 8:00
Zakończenie rejestracji - 29.10.2021 r. o godz. 22:00

W zgłoszeniu należy podać wyłącznie i pod rygorem nieważności zgłoszenia następujące informacje:

  1. Temat wiadomości e-mail:  Zapisy KP (nazwisko i imię  4 ostatnie cyfry paszportu). Przykładowy temat wiadomości: Zapisy KP (Polakowski Jan 0000)
  2. Treść e-mail:
  • Imię i nazwisko (pisownia zgodna z paszportem),  
  • Data urodzenia,
  • 4 ostatnie cyfry paszportu,
  • Numer telefonu.

UWAGA:
•    zgłoszenia bez właściwego tematu e-mail, zawierające niekompletne dane lub dane inne niż wskazane powyżej bądź zawierające załączniki NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!
•    wiadomości zawierające dodatkowe elementy (np. grafika, animacja itd.) lub załączniki będą ODRZUCANE AUTOMATYCZNIE!

W pojedynczej wiadomości email można zgłosić kilka osób (członków najbliższej rodziny – mąż, żona, dzieci)
Uwaga: W treści takiego głoszenia należy podać dane wszystkich zgłoszonych osób (imiona i nazwiska – pisownia zgodnie z paszportem, data urodzenia, 4 ostatnie cyfry paszportu).

INFORMACJA O TERMINIE WIZYTY ZOSTANIE PRZESŁANA NA ADRES E-MAIL NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 30 DNI PRZED WYZNACZONĄ DATĄ WIZYTY.
CZAS OCZEKIWANIA NA ODPOWIEDŹ ZWROTNĄ UZALEŻNIONY JEST OD LICZBY NADESŁANYCH ZGŁOSZEŃ.
Nie ma możliwości zmiany danych zawartych w zgłoszeniu oraz ustalonego terminu wizyty!

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ ZGŁOSZENIA PRZESŁANE NA WYŻEJ WSKAZANY ADRES EMAIL OD DNIA 19 GRUDNIA 2019 R. DO 25 KWIETNIA 2021 R. ZOSTAJĄ ANULOWANE.

 

PONADTO, WOJEWODA PODLASKI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY FORMY ODPOWIEDZI NA PRZESŁANE ZGŁOSZENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZCZEGÓLNYCH UWARUNKOWAŃ ZWIĄZANYCH Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 857439600.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek o przyznanie Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek,

- aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

- oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,

- oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej wraz z kserokopiami,

- w przypadku działalności w organizacjach polskich i polonijnych - zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w okresie ostatnich 3 lat.

 

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego można do wniosku dołączyć:

- certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

- świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

 

W przypadku MAŁOLETNICH do wniosku należy dołączyć:

- oryginał i kserokopię aktu urodzenia małoletniego,

- dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,

- oryginał Karty Polaka jednego lub obojga rodziców wraz z kserokopią,

- w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny.

 

UWAGA!!!

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

Odbiór decyzji przyznającej Kartę Polaka oraz blankietu Karty Polaka tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się - tel. +48857439407.

INFORMACJE W ZAKRESIE KART POLAKA UDZIELANE SĄ POD NUMEREM TELEFONU + 48857439407; + 48857439290; +48857439312.

 

{"register":{"columns":[]}}