W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wojewoda wręczył ordery i odznaczenia państwowe

11.02.2020

- Odznaczone zostają osoby z wielu pokoleń - niektórzy działali w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości i II wojny światowej, inni podejmowali trud powojennej konspiracji, są także działacze opozycji z lat 80. oraz ci, którzy dziś utrwalają polską tradycję. Chcę wszystkim podziękować i mam też nadzieję, że będzie to motywacja dla rodzin odznaczonych, aby ich postawy kontynuować – powiedział podczas wtorkowej (11.02) uroczystości w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Wojewoda podlaski wręczył ordery i odznaczenia

Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski – pośmiertnie – otrzymał ks. prał. Marceli Godlewski za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich. Ks. prał. Godlewski urodził się w Turczynie, seminarium duchowne ukończył w Sejnach. W latach 1915-45 był proboszczem kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie, który w czasie II wojny światowej znalazł się na terenie getta. Ks. prał. Godlewski postanowił zrobić wszystko, by ratować Żydów – niezależnie od ich wyznania. Brał udział w przemycaniu żywności i leków, starał się o fałszywe dokumenty dla Żydów. Order w jego imieniu odebrał praprawnuk brata księdza – pan Zbigniew Godlewski.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał pan Andrzej Waluda za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w IPN oraz publikacji naukowych ustalono, że pan Andrzej Waluda od 1980 roku był aktywnie zaangażowany w tworzenie struktur Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. W 1986 r. został zatrzymany w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych wydawnictw. Trafił do Aresztu Śledczego w Białymstoku. Postępowanie umorzono na podstawie ustawy amnestyjnej.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała pani Krystyna Strubel za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w IPN oraz publikacji naukowych ustalono, że pani Krystyna Strubel od jesieni 1980 roku była przewodniczącą NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Białymstoku, była także członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku i delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Białystok. Internowana w 1981 roku. Organizowała kolportaż nielegalnych wydawnictw Białostockiej Oficyny Wydawniczej.

Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości – pośmiertnie – otrzymał kombatant pan Franciszek Długozima za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego. Był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych od września 1946 roku do kwietnia 1947 roku. Pełnił funkcję łącznika oraz udostępniał żołnierzom Polskiego Podziemia Niepodległościowego schronienie i wyżywienie. Był członkiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomżyńskiego, Koło w Kolnie. Swoje doświadczenia przekazywał na spotkaniach z młodzieżą w szkołach. Odznaczenie w imieniu pana Długozimy odebrała Ewelina Długozima.

Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości – pośmiertnie – otrzymała kombatantka pani Czesława Skarżyńska za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego. Służyła w Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej od grudnia 1941 roku do lipca 1944 roku pod pseudonimem „Kalina”. Pełniła funkcję łączniczki i kolporterki w drużynie łączności. Odznaczenie w imieniu pani Skarżyńskiej odebrał pan Remigiusz Kozłowski.

Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości otrzymał pan Marek Karp - absolwentem Liceum Plastycznego w Supraślu, które ukończył (z wyróżnieniem) na dziale tkactwa artystycznego w 1977 r. Obecnie mieszka i pracuje w Suchowoli, gdzie od ponad 27 lat prowadzi pracownię plastyczną. Zajmuje się malarstwem ściennym i sztalugowym oraz rzeźbą, głównie o tematyce sakralnej. Jest autorem i wykonawcą obrazów i polichromii w ok. 30 kościołach i kaplicach archidiecezji białostockiej i sąsiednich m.in.: kościół pw. NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie,  kościół pw. NMP Matki Bolesnej w Świętej Wodzie, kościół pw. NMP Królowej Polski w Supraślu oraz rzeźb i kilku pomników, m.in.: pomnik bł. ks. J. Popiełuszki w Suchowoli,  pomnik św. Jana Pawła II w Suchowoli, posągi św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sokółce. 

Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości otrzymał pan Dariusz Łotowski - dyplomowany mistrz w rzemiośle betoniarstwo i kamieniarstwo. Od 30 lat zarządza własnym przedsiębiorstwem rodzinnym, świadcząc usługi kamieniarskie. Człowiek wielu talentów i pasji. Wykonawca licznych pomników i tablic, upamiętniających osoby zasłużone dla Polski, m.in. pomnik upamiętniający 52 mieszkańców Laskowca i Zawad zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu  1943r. w Zawadach, tablica upamiętniająca poległych, zmarłych, zaginionych i pomordowanych Obrońców odcinka „Wizna” we wrześniu 1939 r. w Wiźnie.

Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości otrzymał pan Antoni Rudziński.  W latach 2007-2019 pełnił funkcje sołtysa sołectwa Bobrówka w gminie Jaświły. Z jego inicjatywy została wykonana asfaltowa droga do wsi Kamionka, wyremontowano skrzyżowanie przy Domu Jana Pawła II w Bobrówce, wymieniono na nowy płot przy kościele, drogi gminne we wsi Bobrówka zostały poszerzone oraz podsypane. Do miejscowości została uruchomiona linia PKS. Jest osobą bardzo zaangażowaną w życie społeczności lokalnej oraz parafii. Opiekował się Kościołem Matki Odkupiciela w Bobrówce oraz Domem Jana Pawła II. Aktualnie pomaga synowi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Medal Obrońców Ojczyzny 1939-1945 otrzymał pan Mieczysław Wroczyński – powstaniec warszawski. Walczył o stolicę i wolną Polskę. Był dowódcą plutonu łączności w zgrupowaniu "Chrobry II", następnie kompanii „Warszawianka”. W czasie powstania dwukrotnie awansowany do stopnia kaprala podchorążego oraz odznaczony Krzyżem Walecznych 1944 r. Po upadku Powstania Warszawskiego trafił do niewoli niemieckiej. W imieniu pana Wroczyńskiego odznaczenie odebrała Ewa Wroczyńska.

Zdjęcia (18)