W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obsługa klientów w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w czasie epidemii

16.10.2020

W związku z trwającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, kierując się dobrem klientów oraz pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, dyrektor generalny utrzymuje organizację obsługi dostosowaną do obowiązujących reżimów sanitarnych. Do odwołania PUW przyjmuje interesantów po uprzednim telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny wizyty.

Zmiana w organizacji wydziału

Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - w trakcie wizyt osobistych.

Zachęcamy do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl oraz profilu zaufanego, który można potwierdzić bez wychodzenia z domu, na przykład za pośrednictwem banku lub zakładając tymczasowy profil, szczegóły dostępne są na stronie www.pz.gov.pl.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

 

PASZPORTY

Białystok

tel. 85 74 26 591

ul. Bema 5

15-369 Białystok

Suwałki

tel. 87 56 64 118

ul. Sejneńska 13

16-400 Suwałki

Łomża

tel. 86 21 63 704

ul. Nowa 2

18-400 Łomża

CUDZOZIEMCY

w zakresie odbioru gotowych kart pobytu oraz uzupełnienia odcisków linii papilarnych do prowadzonych postępowań administracyjnych

tel. 85 74 39 205

 

 

 

 

 

 

ul. Mickiewicza 3

15-213 Białystok

KARTA POLAKA

w zakresie odbioru decyzji przyznającej Kartę Polaka oraz blankietu Karty Polaka, a także złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka

tel. 85 74 39 407

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O REJESTRACJĘ POBYTU

obywatela Unii Europejskiej oraz wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

tel. 85 74 39 205

ZAPROSZENIA

złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

tel. 85 74 39 205

NABYCIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

w sprawach nabycia obywatelstwa polskiego i potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

tel. 85 74 39 222

W przypadku legalizacji pobytu cudzoziemców wnioski należy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub pozostawić w urnie umiejscowionej przy wejściu do Urzędu, natomiast w zakresie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców dodatkowo wnioski można przesyłać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

Wydział Polityki Społecznej

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIASPOŁECZNEGO

koordynacja@bialystok.uw.gov.pl.

 

tel. 85 74 39 370

 

 

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

tel. 85 74 39 311

ul. Mickiewicza 9

15-213 Białystok

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

utrzymuje się (do odwołania) wyłączenie osobistego udziału osób zainteresowanych w posiedzeniach orzekających)

tel. 85 74 39 275

ul. Mickiewicza 3

    1. Białystok

Wydział Architektury

 

tel. 85 74 39 594

ul. Mickiewicza 3

15-213 Białystok

 

Wydział Nieruchomości i Geodezji

tel. 85 74 39 401

ul. Mickiewicza 3

15-213 Białystok

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

tel. 85 74 39 401

ul. Mickiewicza 3

15-213 Białystok

Wydział Nadzoru i Kontroli

(w zakresie przyjmowania skarg i wniosku)

tel. 85 74 39 288

ul. Mickiewicza 3

15-213 Białystok

W POZOSTAŁYCH SPRAWACH KONTAKT  Z URZĘDEM ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA:

  • tel. 85 74 39 315, 85 74 39 493, 85 87 42 402
  • fax 85 74 39 231
  • email: bok@bialystok.uw.gov.pl
  • adres skrytki ePUAP: /4868hwsklk/skrytka

W przypadku konieczności wizyty w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wejście do Urzędu
dla Klientów czynne jest od ul. Mickiewicza 3 (łącznik). Należy kierować się do Punktu Obsługi Klienta.

W ramach odpowiedzialności i wspólnego bezpieczeństwa prosimy o stosowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego określonego we właściwych przepisach w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  1. Zakrywaniu ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
  2. Dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji.
  3. Zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób przed i w budynku. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.