W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wznawiamy obsługę interesantów

22.05.2020

Od poniedziałku (25 maja) Podlaski Urząd Wojewódzki wznawia obsługę interesantów z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia.

Zmiana w organizacji wydziału
 1. W zakresie spraw realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmowanie klientów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty:
 • paszporty   

BIAŁYSTOK – tel. 85 74 26 591,           
ŁOMŻA – tel. 86 21 63 704,                           
SUWAŁKI – tel. 87 56 64 118.

 • cudzoziemcy w zakresie odbioru gotowych kart pobytu oraz uzupełnienia odcisków linii papilarnych do prowadzonych postępowań administracyjnych - tel. 85 74 39 205;
 • Karta Polaka w zakresie odbioru decyzji przyznającej Kartę Polaka oraz blankietu Karty Polaka, a także złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka - tel. 85 74 39 407;
 • złożenie wniosku o rejestrację pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej - tel. 85 74 39 205;
 • złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - tel. 85 74 39 205;
 • w sprawach nabycia obywatelstwa polskiego i potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - tel. 85 74 39 222.

W przypadku legalizacji pobytu cudzoziemców wnioski należy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub zostawiać w urnie umiejscowionej przy wejściu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom dodatkowo można wnioski przesyłać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

2. W zakresie spraw realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej - tel. 85 74 39 475:

 • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - tel. 85 74 39 370 lub email: koordynacja@bialystok.uw.gov.pl;
 • sprawy prowadzone przez Wojewódzką Komisję do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - tel. 85 74 39 311.

3. W zakresie spraw realizowanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku utrzymuje się (do odwołania) wyłączenie osobistego udziału osób zainteresowanych w posiedzeniach składów orzekających - tel. 85 7439 275.

4. W zakresie spraw realizowanych przez Wydział Architektury - tel. 85 74 39 594 (sekretariat).

5. W zakresie spraw realizowanych przez Wydział Nieruchomości i Geodezji oraz Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną  i Kartograficzną - tel. 85 74 39 401 (sekretariat).

6. W zakresie przyjmowania skarg i wniosków Wydział Nadzoru i Kontroli - tel. 85 74 39 288 (sekretariat).

7. W pozostałych sprawach  prosimy o kontakt za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - tel. 85 74 39 315, fax 85 74 39 231, email: bok@bialystok.uw.gov.pl adres skrytki ePUAP: /4868hwsklk/skrytka.

Jednocześnie zachęcamy klientów PUW do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.  Zachęcamy także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl, jak również do korzystania przy załatwianiu spraw przy użyciu profilu zaufanego, który można potwierdzić bez wychodzenia z domu, na przykład za pośrednictwem banku lub zakładając tymczasowy profil, szczegóły dostępne są - na stronie www.pz.gov.pl.

Czynne wejście dla klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku to: ul. Mickiewicza 3 (łącznik)

Kliencie w trakcie wizyty w Urzędzie pamiętaj o:

 • zakrywaniu ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego;
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
 • zachowaniu dystansu 2 metrów od innych osób przed i w budynku. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.