W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Status Prawny

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy wchodzącego w skład wojewódzkiej administracji zespolonej (zwierzchnikiem organu jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski). 

1

Status prawny
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy wchodzącego w skład wojewódzkiej administracji zespolonej (zwierzchnikiem organu jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski). 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektor Transportu Drogowego powołuje i odwołuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami oraz ma prawo kontroli ich działalności, a także wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie. Ponadto koordynuje, kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. Główny Inspektor Transportu Drogowego określa metody i formy wykonywania zadań przez wojewódzkie inspektoraty w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy.

Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem wyższego stopnia w stosunku do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektor Transportu Drogowego, co oznacza, że rozpatruje odwołania i zażalenia na decyzje i postanowienia wydane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 

{"register":{"columns":[]}}