W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

10.06.2021

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 2020 r.

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 roku, poz.870).

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpłynęła jedna petycja, która dotyczyła przekazywania opinii publicznej danych dotyczących COVID-19. Pismem z 22 maja 2020 r. udzielono odpowiedzi na pismo.

Materiały

Treść petycji oraz odpowiedź na petycję - 2020 r.
Petycja​_2020.pdf 0.28MB
Odpowiedź na petycję - 2020 r. -skan dokumentu
Odpowiedź​_na​_Petycję​_2020​_-​_skan​_dokumentu.pdf 0.66MB

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 2019 r.

W 2019 r. do WSSE nie wpłynęła żadna petycja.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.06.2021 11:40 Rafał Banach
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Banach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 1.0 10.06.2021 11:40 Rafał Banach

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP