W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rekrutacja

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn.
 2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych : Ewa Zielińska – email: e.zielinska@wsse.olsztyn.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie .
 4. Podstawy prawne przetwarzania:
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są: − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, − na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO – w przypadku przetwarzania danych informujących o stanie zdrowia,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem procesu naboru. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1.  Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres niezbędny do realizacji procesu naboru: − jeśli Państwa kandydatura nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, Państwa oferty będą niszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru, za wyjątkiem ewentualnych oryginałów dokumentów, które będą odsyłane,
 • do czasu odwołania zgody,
 • w przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracy.
 1. Informacje o odbiorcach danych:
 • jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w  Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
{"register":{"columns":[]}}