W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozkład zajęć ucznia - wskazówki

20.09.2021

Dobrze ułożony tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych pozwala na efektywną pracę uczniów przez cały tydzień. Przy tworzeniu planów lekcyjnych szkoły powinny uwzględniać: zasadę zmienności dyspozycji ucznia do pracy w ciągu tygodnia, możliwości psychofizyczne podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia oraz organizację i długość przerw międzylekcyjnych.

Na zdjęciu widać fragment tygodniowego kalendarza.

Zasada zmienności dyspozycji ucznia do pracy w ciągu tygodnia

W poniedziałek dyspozycja ta jest niewielka. Uczeń po przebytym weekendzie znajduje się na etapie wdrażania do pracy. We wtorek i środę dyspozycja do pracy zwiększa się (ze szczytem możliwości w środę), po czym we czwartek, a przede wszystkim w piątek, notuje się spadek możliwości percepcyjnych ucznia. W związku z tym, przedmioty wymagające większego skupienia powinny być zaplanowane w dniach podwyższonych możliwości, a w dniach, gdzie możliwości ucznia są mniejsze – należałoby zaplanować lekcje z przedmiotów łatwiejszych.

 

Możliwości psychofizyczne ucznia podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

Uczniowie najefektywniej pracują w godzinach 8:00-12:00, ze szczytem możliwości w godzinach 9:00-11:00. Najwłaściwszą porą rozpoczynania zajęć szkolnych jest więc czas między godz. 8:00 a 9:00. Pierwsze lekcje powinny być zajęciami łatwiejszymi, wymagającymi mniejszego wysiłku (okres wdrażania). Przedmiotom wymagającym większego skupienia należy poświęcić środkową część zajęć, a ostatnie lekcje powinny być zajęciami, które nie wymagają większego skupienia( muzyka, plastyka, godzina wychowawcza), bądź lekcjami zawierającymi elementy ruchu.

 

Równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia

W tym zakresie Państwowa Inspekcja Sanitarna ocenia czy:

  • zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica czasu rozpoczynania zajęć w oddziale pomiędzy dniami tygodnia nie powinna być większa niż 1 godzina lekcyjna;
  • różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.

 

Organizacja i długość przerw międzylekcyjnych

Z punktu widzenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie w szkole wszystkich przerw 10 minutowych i przynajmniej jednej przerwy dłuższej umożliwiającej zjedzenie obiadu.

Właściwe rozplanowanie i długość przerw międzylekcyjnych pozwoli na:

  • regenerację sił fizycznych i psychicznych uczniów pomiędzy lekcjami,
  • załatwienie potrzeb fizjologicznych,
  • sprawne przemieszczenie się z klasy do klasy,
  • spożycie posiłków między lekcjami.
{"register":{"columns":[]}}