W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Akcja lato

Akcja lato 2021

AKCJA LATO - od 07.06.2021 r. do 13.06.2021 r.

 

Na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 07.06.2021 r. do 13.06.2021 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 92 kontrole sanitarne w ramach wzmożonego nadzoru sanitarnego, szczególnie w zakładach żywienia zbiorowego, w których możliwe było przygotowywanie i podawanie żywności w ogródkach gastronomicznych (wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych), jak również w lokalach lub w wydzielonych strefach gastronomicznych sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych - pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika oraz pod warunkiem, że klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje oraz, że obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa; wytwórniach lodów i ciast; automatach do produkcji lodów; obiektach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych i przy trasach turystycznych w zakresie warunków zapewniających bezpieczeństwo żywności i żywienia, w trakcie których sprawdzano również przestrzeganie obostrzeń ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Kontrole sanitarne przeprowadzono w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy (38 kontrole), w godzinach roboczych (31 kontroli) oraz w godzinach popołudniowych (23 kontrole).

Skontrolowano:

 • 19 restauracji,
 • 2 bary,
 • 3 stołówki,
 • 22 zakłady małej gastronomii,
 • 5 wytwórni ciast i lodów,
 • 14 automatów do lodów,
 • 27 innych obiektów żywnościowo-żywieniowych (sklepy spożywcze, hurtownia spożywcza, zakłady gastronomiczne, punkt sprzedaży lodów gałkowych, piekarnia,  punkty sprzedaży żywności).

Kontrole sanitarne skupiły się między innymi na sprawdzeniu: warunków higieniczno-sanitarnych, stanu technicznego wyposażenia, zaopatrzenia w wodę, dokumentacji potwierdzającej szkolenie personelu pracującego z żywnością w sprawach higieny żywności, przydatności środków spożywczych do spożycia, pochodzenia produktów (np. mięsa z dziczyzny, grzybów, ryb), przechowywania żywności w warunkach chłodniczych, postępowania ze zużytym tłuszczem smażalniczym, dokumentacji o stanie zdrowia osób pracujących w styczności z żywnością, informowania klientów o alergenach i substancjach powodujących reakcje nietolerancji znajdujących się w oferowanej do sprzedaży żywności, praktycznego utrzymywania instrukcji dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki higienicznej w tym procedur opartych na zasadach systemu HACCP.

W obiektach, w których ujawniono nieprawidłowości stwierdzano m. in. niżej wymienione uchybienia:

 • brak udokumentowanej jakości wody wykorzystywanej w zakładzie,
 • brak bieżącej ciepłej i zimnej wody w obiekcie,
 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny zlewozmywaka w pomieszczeniu dezynfekcji jaj,
 • brak pełnego wyposażenia przy umywalkach do mycia rąk – brak środków myjących, dezynfekcyjnych, środków do higienicznego osuszania rąk,
 • wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości,
 • brak porządku w pomieszczeniach zakładu,
 • niewłaściwe przechowywanie surowców do produkcji posiłków,
 • brak zabezpieczenia gotowych posiłków przed zanieczyszczeniami,
 • środki spożywcze przechowywane bezpośrednio na posadzce,
 • brak segregacji asortymentowej w urządzeniach chłodniczych oraz zamrażalniczych,
 • nieprawidłowe przechowywanie opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • niehigieniczne warunki produkcji i sprzedaży żywności,
 • brak termometrów do kontroli temperatury przechowywania środków spożywczych w urządzeniach chłodniczych i zamrażarkach,
 • brak utrzymanych procedur opartych na zasadach systemu HACCP i GHP,
 • niewłaściwe przechowywanie odzieży ochronnej pracowników lub jej brak,
 • brak właściwego zabezpieczenia pomieszczeń zakładu przed  dostępem owadów,
 • brak informacji o konieczności zakładania maseczek przed wejściem do lokalu,
 • brak zaangażowania kierownictwa w kontrolę wewnętrzną zakładu oraz podejmowania działań korygujących po stwierdzeniu niezgodności.

W zakładach, w których stwierdzono zły stan sanitarno-porządkowy lub inne nieprawidłowości  12 osób winnych stwierdzonych zaniedbań ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 2 250 zł.

 

Materiały

Podsumowanie za miesiąc maj 2021r
Podsumowanie​_za​_miesiąc​_maj​_2021r.pdf 0.10MB