W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Akcja lato 2022

Akcja lato 2022

AKCJA LATO - od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

 

 

Na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 241 kontroli sanitarnych w ramach wzmożonego nadzoru sanitarnego, szczególnie zakładów żywienia zbiorowego, ogródków gastronomicznych (wyznaczonych miejsc do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych), stołówek w jednostkach systemu oświaty (np. podczas kolonii, obozów), wytwórni lodów i ciast, automatów do produkcji lodów, obiektów zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych i przy trasach turystycznych w zakresie warunków zapewniających bezpieczeństwo żywności i żywienia. Kontrole sanitarne przeprowadzane były w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

Skontrolowano:

 • 139 zakładów żywienia zbiorowego (70 restauracji i 69 zakładów małej gastronomii),
 • 52 obiekty ruchome i tymczasowe na piknikach, eventach i imprezach plenerowych (np. food trucki, stoiska regionalne),
 • 20 automatów do lodów,
 • 18 stołówek,
 • 12 wytwórni ciast i lodów.

 

 

Kontrole sanitarne skupiły się między innymi na sprawdzeniu: warunków higieniczno – sanitarnych, stanu technicznego wyposażenia, zaopatrzenia w wodę, dokumentacji potwierdzającej szkolenie personelu pracującego z żywnością w sprawach higieny żywności, przydatności środków spożywczych do spożycia, pochodzenia produktów (np. mięsa z dziczyzny, grzybów, ryb), przechowywania żywności w warunkach chłodniczych, dokumentacji o stanie zdrowia osób pracujących w styczności z żywnością, informowania klientów o alergenach i substancjach powodujących reakcje nietolerancji znajdujących się w oferowanej do sprzedaży żywności, praktycznego utrzymywania instrukcji dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej, w tym procedur opartych na zasadach systemu HACCP.

W obiektach, w których ujawniono nieprawidłowości stwierdzano m. in. niżej wymienione uchybienia:

 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych,
 • wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości,
 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu,
 • nie okazano do wglądu orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych osób pracujących w styczności z żywnością,
 • brak prowadzonych zapisów z pomiaru temperatury w urządzeniach chłodniczych,
 • brak właściwego zabezpieczenia pomieszczeń zakładu przed dostępem owadów, gryzoni i szkodników,
 • brak wyników badań laboratoryjnych potwierdzających właściwą jakość zdrowotną produktu gotowego (niezgodność z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych),
 • brak udokumentowanej jakości wody wykorzystywanej w zakładzie,
 • brak pełnego wyposażenia przy umywalkach do mycia rąk – brak środków myjących, dezynfekcyjnych, środków do higienicznego osuszania rąk,
 • gromadzenie brudnego sprzętu produkcyjnego w umywalce do mycia rąk,
 • brak odzieży ochronnej lub brudna odzież ochronna personelu,
 • brak stanowiska mycia i dezynfekcji jaj,
 • brak utrzymanych procedur opartych na zasadach systemu HACCP i GHP,  
 • brak zabezpieczenia gotowych posiłków przed zanieczyszczeniami,
 • brak segregacji asortymentowej w urządzeniach chłodniczych oraz zamrażalniczych,
 • nieprawidłowe przechowywanie opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • brak porządku i czystości w pomieszczeniach zakładu,
 • niewłaściwe przechowywanie odzieży ochronnej pracowników,
 • nieprawidłowe przechowywanie żywności nietrwałej mikrobiologicznie,
 • niewłaściwe postępowanie z odpadami komunalnymi,
 • brak udokumentowanych szkoleń personelu zakładu z zakresu higieny,
 • krzyżowanie dróg czynności „czystych” i „brudnych”,
 • opakowania jednorazowego użytku przeznaczone do kontaktu z żywnością przechowywane w przypadkowych miejscach, narażone na zanieczyszczenie,
 • niehigieniczne warunki produkcji i sprzedaży żywności,
 • sprzęt porządkowy przechowywany w nieodpowiednich miejscach,
 • brak zabezpieczenia gotowych posiłków przed zanieczyszczeniami.

 

W zakładach, w których stwierdzono zły stan sanitarno-porządkowy lub inne nieprawidłowości 29 osób winnych stwierdzonych zaniedbań ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 6 450 zł. Wydano 45 decyzji administracyjnych w tym 1 decyzję nakazującą zamknięcie obiektu żywnościowo-żywieniowego W związku z ujawnieniem faktu, iż przedsiębiorca produkował i wprowadzał do obrotu żywność w zakresie niezgodnym z decyzją, właściwy miejscowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystosował wniosek z art. 103 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.) do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o ukaranie karą pieniężną za popełniony delikt administracyjny.

{"register":{"columns":[]}}