W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oceń się sam

Nadzór Higiena Dzieci i Młodzieży

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie opracowali dla Państwa materiały dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze nadzoru sanitarnego. Arkusze dzielą się wedle rodzaju obiektu, który znajduje się w danym obszarze nadzoru sanitarnego. Wierzymy, że przygotowane materiały pomogą Państwu przeprowadzić we własnym zakresie samoocenę stanu sanitarno-higienicznego swojego obiektu. Analiza poszczególnych punktów pozwoli Państwu stwierdzić, który obszar nie spełnia określonych przepisami prawa wymogów. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce będą Państwo mogli podjąć działania naprawcze we własnym zakresie celem jej eliminacji.

Materiały

01​_wymagania​_żłobek-klub​_dziecięcy
01​_wymagania​_żłobek-klub​_dziecięcy.pdf 0.20MB
02​_przedszkola
02​_przedszkola.pdf 0.27MB
03​_inna​_forma​_wychowania​_przedszkolnego
03​_inna​_forma​_wychowania​_przedszkolnego.pdf 0.20MB
04​_stan​_sanitarny​_szkoły
04​_stan​_sanitarny​_szkoły.pdf 0.29MB
05​_wymagania​_meble
05​_wymagania​_meble.pdf 0.25MB
06​_pracownia​_chemiczna
06​_pracownia​_chemiczna.pdf 0.18MB
06​_pracownia​_chemiczna
06​_pracownia​_chemiczna.pdf 0.18MB
07​_warsztaty​_szkolne
07​_warsztaty​_szkolne.pdf 0.28MB
08​_placówki​_pracy​_pozaszkolnej
08​_placówki​_pracy​_pozaszkolnej.pdf 0.33MB
09​_internat,​_bursa
09​_internat,​_bursa.pdf 0.41MB
10​_domy​_dziecka
10​_domy​_dziecka.pdf 0.41MB
11​_szkoła​_wyższa
11​_szkoła​_wyższa.pdf 0.35MB
12​_blok​_sportowy​_szkoły​_wyższej
12​_blok​_sportowy​_szkoły​_wyższej.pdf 0.35MB
13​_dom​_studencki
13​_dom​_studencki.pdf 1.81MB
14​_wypoczynek​_wyjazdowy
14​_wypoczynek​_wyjazdowy.pdf 0.27MB
15​_wypoczynek​_w​_miejscu​_zamieszkania
15​_wypoczynek​_w​_miejscu​_zamieszkania.pdf 0.35MB
16​_nobozy​_pod​_namiotami
16​_nobozy​_pod​_namiotami.pdf 0.34MB
17​_stan​_sanitarny​_schroniska
17​_stan​_sanitarny​_schroniska.pdf 0.41MB
Nadzór Higiena Pracy

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie opracowali dla Państwa materiały dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze nadzoru sanitarnego. Arkusze dzielą się wedle rodzaju obiektu, który znajduje się w danym obszarze nadzoru sanitarnego. Wierzymy, że przygotowane materiały pomogą Państwu przeprowadzić we własnym zakresie samoocenę stanu sanitarno-higienicznego swojego obiektu. Analiza poszczególnych punktów pozwoli Państwu stwierdzić, który obszar nie spełnia określonych przepisami prawa wymogów. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce będą Państwo mogli podjąć działania naprawcze we własnym zakresie celem jej eliminacji.

Materiały

bhp​_-​_czynniki​_biologiczne
bhp​_-​_czynniki​_biologiczne.pdf 0.09MB
bhp​_-​_czynniki​_rakotwórcze
bhp​_-​_czynniki​_rakotwórcze.pdf 0.09MB
bhp​_-​_hałas​_i​_drgania
bhp​_-​_hałas​_i​_drgania.pdf 0.09MB
bhp​_-​_leki​_cytostatyczne
bhp​_-​_leki​_cytostatyczne.pdf 0.05MB
bhp​_-​_substancje​_chemiczne
bhp​_-​_substancje​_chemiczne.pdf 0.07MB
bhp​_-​_usuwanie​_azbestu
bhp​_-​_usuwanie​_azbestu.pdf 0.09MB
ogólna​_charakterystyka​_zakładu​_pracy
ogólna​_charakterystyka​_zakładu​_pracy.pdf 0.07MB
ogólne​_wymogi​_zakładu
ogólne​_wymogi​_zakładu.pdf 0.09MB
stosowanie​_substancji​_chemicznych
stosowanie​_substancji​_chemicznych.pdf 0.09MB
wprowadzanie​_do​_obrotu​_substancji​_chemicznych
wprowadzanie​_do​_obrotu​_substancji​_chemicznych.pdf 0.09MB
Nadzór Higieny Radiacyjnej

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie opracowali dla Państwa materiały dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze nadzoru sanitarnego. Arkusze dzielą się wedle rodzaju obiektu, który znajduje się w danym obszarze nadzoru sanitarnego. Wierzymy, że przygotowane materiały pomogą Państwu przeprowadzić we własnym zakresie samoocenę stanu sanitarno-higienicznego swojego obiektu. Analiza poszczególnych punktów pozwoli Państwu stwierdzić, który obszar nie spełnia określonych przepisami prawa wymogów. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce będą Państwo mogli podjąć działania naprawcze we własnym zakresie celem jej eliminacji.

Materiały

F​_SR​_01-OCENA​_JEDNOSTKI​_ORGANIZACYJNEJ​_STOSUJACEJ​_APARATURĘ​_RTG​_DO​_CELÓW​_MEDYCZNYCH
F​_SR​_01-OCENA​_JEDNOSTKI​_ORGANIZACYJNEJ​_STOSUJACEJ​_APARATURĘ​_RTG​_DO​_CELÓW​_MEDYCZNYCH.pdf 0.28MB
F​_SR​_03-PROWADZENIE​_DZIAŁALNOŚCI​_W​_RENTGENODIAGNOSTYCE​_I​_RADIOLOGII​_ZABIEGOWEJ​_ORAZ​_DIAGNOSTYCE​_I​_TERAPII​_RADIOIZOTOPOWEJ​_CHORÓB​_NIENOWOTWOROWYCH
F​_SR​_03-PROWADZENIE​_DZIAŁALNOŚCI​_W​_RENTGENODIAGNOSTYCE​_I​_RADIOLOGII​_ZABIEGOWEJ​_ORAZ​_DIAGNOSTYCE​_I​_TERAPII​_RADIOIZOTOPOWEJ​_CHORÓB​_NIENOWOTWOROWYCH.pdf 0.38MB
F​_SR-04-​_URUCHOMIENIE​_PRACOWNI​_ORAZLUB​_NA​_URUCHOMIENIE​_I​_STOSOWANIE​_STOMATOLOGICZNEJ​_APARATURY​_RTG
F​_SR-04-​_URUCHOMIENIE​_PRACOWNI​_ORAZLUB​_NA​_URUCHOMIENIE​_I​_STOSOWANIE​_STOMATOLOGICZNEJ​_APARATURY​_RTG.pdf 0.34MB
F​_SR-05​_OCENA​_JEDNOSTKI​_ORGANIZACYJNEJ​_STOSUJĄCEJ​_ŹRÓDŁA​_POLA-EM​_WYTWARZAJĄCE​_POLE​_I​_PROMIENIOWANIE​_ELEKTROMAGNETYCZNE
F​_SR-05​_OCENA​_JEDNOSTKI​_ORGANIZACYJNEJ​_STOSUJĄCEJ​_ŹRÓDŁA​_POLA-EM​_WYTWARZAJĄCE​_POLE​_I​_PROMIENIOWANIE​_ELEKTROMAGNETYCZNE.pdf 0.43MB
F​_SR-07-OCENA​_ZGODNOŚCI​_SYSTEMU​_ZAPEWNIENIA​_JAKOŚCI​_W​_RENTGENODIASTYCE
F​_SR-07-OCENA​_ZGODNOŚCI​_SYSTEMU​_ZAPEWNIENIA​_JAKOŚCI​_W​_RENTGENODIASTYCE.pdf 0.04MB
F​_SR-08​_OCENA​_JEDNOSTKI​_ORGANIZACYJNEJ​_STOSUJĄCEJ​_STOMATOLOGICZNĄ​_APARATURĘ​_RTG
F​_SR-08​_OCENA​_JEDNOSTKI​_ORGANIZACYJNEJ​_STOSUJĄCEJ​_STOMATOLOGICZNĄ​_APARATURĘ​_RTG.pdf 0.34MB
F​_SR-09-ZEZWOLENIA​_NA​_URUCHOMIENIE​_PRACOWNI​_ORAZLUB​_NA​_URUCHOMIENIE​_I​_STOSOWANIE​_STOMATOLOGICZNEJ​_APARATURY​_RTG
F​_SR-09-ZEZWOLENIA​_NA​_URUCHOMIENIE​_PRACOWNI​_ORAZLUB​_NA​_URUCHOMIENIE​_I​_STOSOWANIE​_STOMATOLOGICZNEJ​_APARATURY​_RTG.pdf 0.27MB
F​_SR-10-OCENA​_ZAKŁADU​_PROWADZĄCEGO​_DZIAŁALNOŚĆ​_POLEGAJĄCĄ​_NA​_UDZIELANIU​_ŚWIADCZEŃ​_ZDROWOTNYCH​_Z​_ZAKRESU​_RADIOTERAPII​_ONKOLOGICZNEJ​_
F​_SR-10-OCENA​_ZAKŁADU​_PROWADZĄCEGO​_DZIAŁALNOŚĆ​_POLEGAJĄCĄ​_NA​_UDZIELANIU​_ŚWIADCZEŃ​_ZDROWOTNYCH​_Z​_ZAKRESU​_RADIOTERAPII​_ONKOLOGICZNEJ​_.pdf 0.28MB
F​_SR-11​_OCENA​_OCHRONY​_RADIOLOGICZNEJ​_PACJENTA​_W​_PRACOWNIACH​_MEDYCYNY​_NUKLEARNEJ
F​_SR-11​_OCENA​_OCHRONY​_RADIOLOGICZNEJ​_PACJENTA​_W​_PRACOWNIACH​_MEDYCYNY​_NUKLEARNEJ.pdf 0.27MB
F​_SR-12-OCENA​_OCHRONY​_RADIOLOGICZNEJ​_PACJENTA​_W​_RADIOTERAPII​_ONKOLOGICZNEJ
F​_SR-12-OCENA​_OCHRONY​_RADIOLOGICZNEJ​_PACJENTA​_W​_RADIOTERAPII​_ONKOLOGICZNEJ.pdf 0.29MB
Nadzór Higieny Żywności i Żywienia

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie opracowali dla Państwa materiały dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze nadzoru sanitarnego. Arkusze dzielą się wedle rodzaju obiektu, który znajduje się w danym obszarze nadzoru sanitarnego. Wierzymy, że przygotowane materiały pomogą Państwu przeprowadzić we własnym zakresie samoocenę stanu sanitarno-higienicznego swojego obiektu. Analiza poszczególnych punktów pozwoli Państwu stwierdzić, który obszar nie spełnia określonych przepisami prawa wymogów. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce będą Państwo mogli podjąć działania naprawcze we własnym zakresie celem jej eliminacji.

Materiały

OBIEKT ŻYWNOŚCIOWY
OBIEKT​_ŻYWNOŚCIOWY.pdf 0.41MB
Nadzór Higieny Komunalnej

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie opracowali dla Państwa materiały dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze nadzoru sanitarnego. Arkusze dzielą się wedle rodzaju obiektu, który znajduje się w danym obszarze nadzoru sanitarnego. Wierzymy, że przygotowane materiały pomogą Państwu przeprowadzić we własnym zakresie samoocenę stanu sanitarno-higienicznego swojego obiektu. Analiza poszczególnych punktów pozwoli Państwu stwierdzić, który obszar nie spełnia określonych przepisami prawa wymogów. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce będą Państwo mogli podjąć działania naprawcze we własnym zakresie celem jej eliminacji.

Materiały

Kapieliska-miejsca-okazjonalnie-wykorzystywane-do-kapieli
2904Kapieliska-miejsca-okazjonalnie-wykorzystywane-do-kapieli.pdf 0.07MB
Zaklad-fryzjerski
2904Zaklad-fryzjerski.pdf 0.09MB
Urzadzenie-wodociagowe
2904Urzadzenie-wodociagowe.pdf 0.08MB
Basen-kapielowy-plywalnia
2904Basen-kapielowy-plywalnia.pdf 0.07MB
Dom-pomocy-spolecznej
2904Dom-pomocy-spolecznej.pdf 0.09MB
Nadzór Epidemiologii

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie opracowali dla Państwa materiały dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze nadzoru sanitarnego. Arkusze dzielą się wedle rodzaju obiektu, który znajduje się w danym obszarze nadzoru sanitarnego. Wierzymy, że przygotowane materiały pomogą Państwu przeprowadzić we własnym zakresie samoocenę stanu sanitarno-higienicznego swojego obiektu. Analiza poszczególnych punktów pozwoli Państwu stwierdzić, który obszar nie spełnia określonych przepisami prawa wymogów. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce będą Państwo mogli podjąć działania naprawcze we własnym zakresie celem jej eliminacji.

Materiały

indywidualna-praktyka-lekarska
F-EP01indywidualna-praktyka-lekarska.pdf 0.06MB
gabinet-pielegniarki
F-EP02-gabinet-pielegniarki.pdf 0.05MB
ocena-stacji-dializ
F-EP-03-ocena-stacji-dializ.pdf 0.05MB
blok-operacyjny
F-EP-04-blok-operacyjny.pdf 0.05MB
Ocena pomieszczeń pracowni endoskopowych
F-EP-05-pracendoskopowa.pdf 0.06MB
ocena-przychodni
F-EP-06-ocena-przychodni.pdf 0.06MB
procesy-sterylizacji
F-EP-07-procesy-sterylizacji.pdf 0.06MB
Ocena karetek pogotowia ratunkowego
F-EP-08-karetki-pogotowaia.pdf 0.03MB
ocena-w-zakeresie-szczepien
F-EP-09-ocena-w-zakeresie-szczepien.pdf 0.05MB
ocena-centrum-krwiodawstwa
F-EP-12-ocena-centrum-krwiodawstwa.pdf 0.05MB
laboratorium-diagnostyczne
F-EP-13-laboratorium-diagnostyczne.pdf 0.04MB
oddzial-szpitalny
F-EP-14-oddzial-szpitalny.pdf 0.09MB
system-kontroli-zakazen-szpitalnych
FEP​_-10-system-kontroli-zakazen-szpitalnych.pdf 0.09MB
ocena-pomieszczen
FEP​_-11-ocena-pomieszczen.pdf 0.05MB
zaklad-rehabilitacji-leczniczej
FEP​_15​_zaklad-rehabilitacji-leczniczej.pdf 0.04MB
kontrola-w-pracowniach-TK-oraz-RM
06-WSSE-kontrola-w-pracowniach-TK-oraz-RM​_form-2.pdf 0.06MB