W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Nasza misja

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej to blisko sto lat służby polskiemu społeczeństwu, począwszy od zapobiegania licznym chorobom zakaźnym, przez monitoring jakości wody do picia czy kąpieli, po nadzór nad warunkami higieny środowiska, pracy, higieny radiacyjnej, procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji oraz nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez podjęcie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, a także mające na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń, inicjowanie i organizowanie skoordynowanego nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, zachowaniu i umacnianiu zdrowia zbiorowości oraz kształtowaniu  w tym zakresie odpowiednich postaw i zachowań.

Mimo wejścia w XXI wiek, nadal w naszym społeczeństwie istnieje potrzeba popularyzowania zasad higieny, racjonalnego żywienia, szczepień ochronnych czy sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym.  Dlatego od lat nadzorujemy działania i organizujemy przedsięwzięcia  w obszarze zdrowia publicznego.   

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają świadomość odpowiedzialności spoczywającej na ich barkach. Dlatego, by nadążyć za ciągle wzrastającymi wymaganiami i potrzebami podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach w kraju i  zagranicą. 

Prężnie rozwijają się również laboratoria, które co roku sukcesywnie powiększają ofertę akredytowanych badań.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59), podlega ona ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Inspekcja kierowana jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego będącego centralnym organem administracji rządowej. Swoje zadania Główny Inspektor Sanitarny wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, centralnego urzędu administracji rządowej, którego organizację określa statut nadany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Zarządza również systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji
w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2014.1474).

Wideo

{"register":{"columns":[]}}