W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Stan Sanitarno - Higieniczny Województwa Podkarpackiego

Ocena stanu sanitarnego województwa 2021
Ocena stanu sanitarnego województwa 2020

Materiały

Strona tyt. spis treści
Strona​_tyt​_spis​_treści​_2020.pdf 0.48MB
I Wstęp
I​_Wstęp​_2020.pdf 0.42MB
II Zagrożenia epidemiologiczne w województwie podkarpackim
IIZagrożenia​_epidemiologiczne​_w​_województwie​_podkarpackim​_2020.pdf 1.50MB
III Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
III​_Jakość​_wody​_przeznaczonej​_do​_spożycia​_przez​_ludzi​_2020.pdf 0.96MB
IV Pływalnie i kąpieliska
IV​_Pływalnie​_​_i​_kąpieliska​_2020.pdf 8.46MB
V Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia
V​_Nadzór​_nad​_bezpieczeństwem​_żywności​_i​_żywienia​_2020.pdf 7.84MB
VI Środowisko pracy i choroby zawodowe
VI​_Środowisko​_pracy​_i​_choroby​_zawodowe​_2020.pdf 2.97MB
VII Nowe narkotyki–dopalacze
VII​_Nowe​_narkotyki​_–​_dopalacze​_2020.pdf 3.06MB
VIII Placówki nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji
VIII​_Placówki​_nauczania​_i​_wychowania​_oraz​_wypoczynku​_i​_rekreacji​_2020.pdf 18.50MB
IX Higiena radiacyjna
IXHigiena​_radiacyjna​_2020.pdf 1.70MB
X Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą
X​_Stan​_sanitarny​_podmiotów​_wykonujących​_działalnosc​_lecznicza​_2020.pdf 4.58MB
XI Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
XI​_Stan​_sanitarny​_obiektow​_uzyteczności​_publicznej​_2020.pdf 8.10MB
XII Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
XII​_Działalnosc​_zapobiegawczego​_nadzoru​_sanitarnego​_2020.pdf 0.74MB
XIII Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
XIII​_Działalnosc​_w​_zakresie​_​_oswiaty​_zdrowotnej​_i​_promocji​_zdrowia​_2020.pdf 1.66MB
XIV Działalność laboratoryjna
XIV​_Działalnosc​_laboratoryjna​_2020.pdf 12.33MB
XV Sanitarna ochrona granic państwa
XV​_Sanitarna​_ochrona​_granic​_panstwa​_2020.pdf 2.11MB
XVI Państwowa Inspekcja Sanitarna w 2020 roku
XVI​_​_Państwowa​_Inspekcja​_Sanitarna​_w​_2020​_roku.pdf 0.18MB
Ocena stanu sanitarnego województwa 2019

Materiały

I Wstęp
I​_Wstęp.pdf 0.11MB
II Państwowa Inspekcja Sanitarna w 2019 roku
II​_Państwowa​_Inspekcja​_Sanitarna​_w​_2019​_roku.pdf 0.09MB
III Zagrożenia epidemiologiczne w województwie podkarpackim
III​_Zagrożenia​_epidemiologiczne​_w​_województwie​_podkarpackim.pdf 3.80MB
IV Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
IV​_Jakość​_wody​_przeznaczonej​_do​_spożycia​_przez​_ludzi.pdf 10.96MB
V Pływalnie i kąpieliska
V​_Pływalnie​_i​_kąpieliska.pdf 1.96MB
VI Nadzór nad bezpieczeństwem żywności
VI​_Nadzór​_nad​_bezpieczeństwem​_żywności.pdf 14.13MB
VII Środowisko pracy i choroby zawodowe
VII​_Środowisko​_pracy​_i​_choroby​_zawodowe.pdf 2.72MB
VIII Nowe narkotyki-dopalacze
VIII​_Nowe​_narkotyki​_-​_dopalacze.pdf 0.19MB
IX Placówki nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji
IX​_Placówki​_nauczania​_i​_wychowania​_oraz​_wypoczynku​_i​_rekreacji.pdf 4.86MB
X Higiena radiacyjna
X​_Higiena​_radiacyjna.pdf 0.69MB
XI Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą
XI​_Stan​_sanitarny​_podmiotów​_wykonujących​_działalność​_leczniczą.pdf 0.96MB
XII Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
XII​_Stan​_sanitarny​_obiektów​_użyteczności​_publicznej.pdf 4.52MB
XIII Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
XIII​_Działalność​_zapobiegawczego​_nadzoru​_sanitarnego.pdf 1.21MB
XIV Promocja zdrowia i oświata zdrowotna
XIV​_Promocja​_zdrowia​_i​_oświata​_zdrowotna.pdf 2.01MB
XV Działalność laboratoryjna
XV​_Działalność​_laboratoryjna.pdf 12.72MB
XVI Sanitarna ochrona granic państwa
XVI​_Sanitarna​_ochrona​_granic​_państwa.pdf 1.41MB
Ocena stanu sanitarnego województwa 2018

Materiały

I Wstęp
I-Wstep.pdf 0.08MB
II Panstwowa-Inspekcja-Sanitarna-w-2018r
II-Panstwowa-Inspekcja-Sanitarna-w-2018r.pdf 1.61MB
III Zagrożenia epidemiologiczne w województwie podkarpackim
III​_Zagrożenia​_epidemiologiczne​_w​_województwie​_podkarpackim.pdf 3.80MB
IV Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
IV​_Jakość​_wody​_przeznaczonej​_do​_spożycia​_przez​_ludzi.pdf 10.96MB
V Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia
V--Nadzor-nad-bezpieczenstwem-zywnosci-i-zywienia.pdf 17.59MB
VI Nadzór nad bezpieczeństwem żywności
VI​_Nadzór​_nad​_bezpieczeństwem​_żywności.pdf 14.13MB
VII Choroby-zawodowe
VIIChoroby-zawodowe.pdf 1.89MB
VIII-Nowe-narkotyki-dopalacze
VIII-Nowe-narkotyki-dopalacze.pdf 0.35MB
IX-Placowki-nauczania-i-wychowania-oraz-wypoczynku-i-rekreacji
IX-Placowki-nauczania-i-wychowania-oraz-wypoczynku-i-rekreacji.pdf 0.64MB
X-Higiena-Radiacyjna
X-Higiena-Radiacyjna.pdf 1.18MB
XI-Stan-sanitarny-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza
XI-Stan-sanitarny-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza.pdf 0.52MB
XII Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
XII​_Stan​_sanitarny​_obiektów​_użyteczności​_publicznej.pdf 4.52MB
XIII Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
XIII​_Działalność​_zapobiegawczego​_nadzoru​_sanitarnego.pdf 1.21MB
XIV Promocja zdrowia i oświata zdrowotna
XIV​_Promocja​_zdrowia​_i​_oświata​_zdrowotna.pdf 2.01MB
XV-Promocja-Zdrowia-i-Oswiata-Zdrowotna
XV-Promocja-Zdrowia-i-Oswiata-Zdrowotna.pdf 1.15MB
XVI-Sanitarna-ochrona-granic
XVI-Sanitarna-ochrona-granic.pdf 1.87MB
Podsumowanie
Podsumowanie.pdf 0.18MB
Ocena stanu sanitarnego województwa 2017

Materiały

I Wstep
I-Wstep.pdf 0.33MB
II Sytuacja-epidemiologiczna-wojewodztwa-w-zakresie-chorob-zakaznych
IISytuacja-epidemiologiczna-wojewodztwa-w-zakresie-chorob-zakaznych.pdf 3.99MB
III Jakosc-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi
IIIJakosc-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi.pdf 3.57MB
III1-zal-producenci-wody
III1-zal-producenci-wody.pdf 0.22MB
IV Nadzor-nad-bezpieczenstwem-zywnosci-i-zywienia
IV--Nadzor-nad-bezpieczenstwem-zywnosci-i-zywienia.pdf 8.39MB
V Srodowisko-pracy
V-Srodowisko-pracy.pdf 4.48MB
VI Choroby-zawodowe
VIChoroby-zawodowe.pdf 0.42MB
VII Nowe-narkotyki-dopalacze
VII-Nowe-narkotyki-dopalacze.pdf 0.79MB
VIII Placowki-nauczania-i-wychowania-oraz-wypoczynku-i-rekreacji
VIII-Placowki-nauczania-i-wychowania-oraz-wypoczynku-i-rekreacji.pdf 2.57MB
IX Higiena-Radiacyjna
IX-Higiena-Radiacyjna.pdf 0.72MB
X Stan-sanitarny-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza
X-Stan-sanitarny-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza.pdf 14.03MB
XI Stan-sanitarny-obiektow-uzytecznosci-publicznej
XIStan-sanitarny-obiektow-uzytecznosci-publicznej.pdf 8.50MB
XII Dzialalnosc-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego
XII--Dzialalnosc-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego.pdf 5.15MB
XIII Promocja-Zdrowia-i-Oswiata-Zdrowotna
XIII-Promocja-Zdrowia-i-Oswiata-Zdrowotna.pdf 3.17MB
XIV Dzialalnosc-laboratoryjna
XIV-Dzialalnosc-laboratoryjna.pdf 8.16MB
XV Sanitarna-ochrona-granic
XV-Sanitarna-ochrona-granic.pdf 1.73MB
XVI Dzialalnosc-Panstwowej-Inspekcji-Sanitarnej-w-2017r
XVI-Dzialalnosc-Panstwowej-Inspekcji-Sanitarnej-w-2017r.pdf 0.20MB
XVII Podsumowanie
XVII-Podsumowanie.pdf 0.06MB
Ocena stanu sanitarnego województwa 2016
{"register":{"columns":[]}}