W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Stan Sanitarno - Higieniczny Województwa Podkarpackiego

Ocena stanu sanitarnego województwa 2023
Ocena stanu sanitarnego województwa 2022
Ocena stanu sanitarnego województwa 2021
Ocena stanu sanitarnego województwa 2020

Materiały

Strona​_tyt​_spis​_treści​_2020
Strona​_tyt​_spis​_treści​_2020.pdf 0.48MB
I​_Wstęp​_2020
I​_Wstęp​_2020.pdf 0.42MB
IIZagrożenia​_epidemiologiczne​_w​_województwie​_podkarpackim​_2020
IIZagrożenia​_epidemiologiczne​_w​_województwie​_podkarpackim​_2020.pdf 1.49MB
III​_Jakość​_wody​_przeznaczonej​_do​_spożycia​_przez​_ludzi​_2020
III​_Jakość​_wody​_przeznaczonej​_do​_spożycia​_przez​_ludzi​_2020.pdf 0.94MB
IV​_Pływalnie​_​_i​_kąpieliska​_2020
IV​_Pływalnie​_​_i​_kąpieliska​_2020.pdf 8.46MB
V​_Nadzór​_nad​_bezpieczeństwem​_żywności​_i​_żywienia​_2020
V​_Nadzór​_nad​_bezpieczeństwem​_żywności​_i​_żywienia​_2020.pdf 7.83MB
VI​_Środowisko​_pracy​_i​_choroby​_zawodowe​_2020
VI​_Środowisko​_pracy​_i​_choroby​_zawodowe​_2020.pdf 2.93MB
VII​_Nowe​_narkotyki​_–​_dopalacze​_2020
VII​_Nowe​_narkotyki​_–​_dopalacze​_2020.pdf 2.98MB
VIII​_Placówki​_nauczania​_i​_wychowania​_oraz​_wypoczynku​_i​_rekreacji​_2020
VIII​_Placówki​_nauczania​_i​_wychowania​_oraz​_wypoczynku​_i​_rekreacji​_2020.pdf 18.50MB
IXHigiena​_radiacyjna​_2020
IXHigiena​_radiacyjna​_2020.pdf 1.70MB
X​_Stan​_sanitarny​_podmiotów​_wykonujących​_działalnosc​_lecznicza​_2020
X​_Stan​_sanitarny​_podmiotów​_wykonujących​_działalnosc​_lecznicza​_2020.pdf 4.57MB
XI​_Stan​_sanitarny​_obiektow​_uzyteczności​_publicznej​_2020
XI​_Stan​_sanitarny​_obiektow​_uzyteczności​_publicznej​_2020.pdf 8.08MB
XII​_Działalnosc​_zapobiegawczego​_nadzoru​_sanitarnego​_2020
XII​_Działalnosc​_zapobiegawczego​_nadzoru​_sanitarnego​_2020.pdf 0.73MB
XIII​_Działalnosc​_w​_zakresie​_​_oswiaty​_zdrowotnej​_i​_promocji​_zdrowia​_2020
XIII​_Działalnosc​_w​_zakresie​_​_oswiaty​_zdrowotnej​_i​_promocji​_zdrowia​_2020.pdf 1.66MB
XIV​_Działalnosc​_laboratoryjna​_2020
XIV​_Działalnosc​_laboratoryjna​_2020.pdf 12.32MB
XV​_Sanitarna​_ochrona​_granic​_panstwa​_2020
XV​_Sanitarna​_ochrona​_granic​_panstwa​_2020.pdf 2.11MB
XVI​_​_Państwowa​_Inspekcja​_Sanitarna​_w​_2020​_roku
XVI​_​_Państwowa​_Inspekcja​_Sanitarna​_w​_2020​_roku.pdf 0.18MB
Ocena stanu sanitarnego województwa 2019

Materiały

I​_Wstęp
I​_Wstęp.pdf 0.11MB
II​_Państwowa​_Inspekcja​_Sanitarna​_w​_2019​_roku
II​_Państwowa​_Inspekcja​_Sanitarna​_w​_2019​_roku.pdf 0.09MB
III​_Zagrożenia​_epidemiologiczne​_w​_województwie​_podkarpackim
III​_Zagrożenia​_epidemiologiczne​_w​_województwie​_podkarpackim.pdf 3.80MB
IV​_Jakość​_wody​_przeznaczonej​_do​_spożycia​_przez​_ludzi
IV​_Jakość​_wody​_przeznaczonej​_do​_spożycia​_przez​_ludzi.pdf 10.96MB
V​_Pływalnie​_i​_kąpieliska
V​_Pływalnie​_i​_kąpieliska.pdf 1.96MB
VI​_Nadzór​_nad​_bezpieczeństwem​_żywności
VI​_Nadzór​_nad​_bezpieczeństwem​_żywności.pdf 14.13MB
VII​_Środowisko​_pracy​_i​_choroby​_zawodowe
VII​_Środowisko​_pracy​_i​_choroby​_zawodowe.pdf 2.72MB
VIII​_Nowe​_narkotyki​_-​_dopalacze
VIII​_Nowe​_narkotyki​_-​_dopalacze.pdf 0.19MB
IX​_Placówki​_nauczania​_i​_wychowania​_oraz​_wypoczynku​_i​_rekreacji
IX​_Placówki​_nauczania​_i​_wychowania​_oraz​_wypoczynku​_i​_rekreacji.pdf 4.86MB
X​_Higiena​_radiacyjna
X​_Higiena​_radiacyjna.pdf 0.69MB
XI​_Stan​_sanitarny​_podmiotów​_wykonujących​_działalność​_leczniczą
XI​_Stan​_sanitarny​_podmiotów​_wykonujących​_działalność​_leczniczą.pdf 0.96MB
XII​_Stan​_sanitarny​_obiektów​_użyteczności​_publicznej
XII​_Stan​_sanitarny​_obiektów​_użyteczności​_publicznej.pdf 4.52MB
XIII​_Działalność​_zapobiegawczego​_nadzoru​_sanitarnego
XIII​_Działalność​_zapobiegawczego​_nadzoru​_sanitarnego.pdf 1.22MB
XIV​_Promocja​_zdrowia​_i​_oświata​_zdrowotna
XIV​_Promocja​_zdrowia​_i​_oświata​_zdrowotna.pdf 2.01MB
XV​_Działalność​_laboratoryjna
XV​_Działalność​_laboratoryjna.pdf 12.73MB
XVI​_Sanitarna​_ochrona​_granic​_państwa
XVI​_Sanitarna​_ochrona​_granic​_państwa.pdf 1.41MB
Ocena stanu sanitarnego województwa 2018

Materiały

I-Wstep
I-Wstep.pdf 0.08MB
II-Panstwowa-Inspekcja-Sanitarna-w-2018r
II-Panstwowa-Inspekcja-Sanitarna-w-2018r.pdf 1.61MB
III​_Zagrożenia​_epidemiologiczne​_w​_województwie​_podkarpackim
III​_Zagrożenia​_epidemiologiczne​_w​_województwie​_podkarpackim.pdf 3.80MB
IV​_Jakość​_wody​_przeznaczonej​_do​_spożycia​_przez​_ludzi
IV​_Jakość​_wody​_przeznaczonej​_do​_spożycia​_przez​_ludzi.pdf 10.96MB
V--Nadzor-nad-bezpieczenstwem-zywnosci-i-zywienia
V--Nadzor-nad-bezpieczenstwem-zywnosci-i-zywienia.pdf 17.59MB
VI​_Nadzór​_nad​_bezpieczeństwem​_żywności
VI​_Nadzór​_nad​_bezpieczeństwem​_żywności.pdf 14.13MB
VIIChoroby-zawodowe
VIIChoroby-zawodowe.pdf 1.89MB
VIII​_Nowe​_narkotyki​_-​_dopalacze
VIII​_Nowe​_narkotyki​_-​_dopalacze.pdf 0.19MB
IX-Placowki-nauczania-i-wychowania-oraz-wypoczynku-i-rekreacji
IX-Placowki-nauczania-i-wychowania-oraz-wypoczynku-i-rekreacji.pdf 0.64MB
X-Higiena-Radiacyjna
X-Higiena-Radiacyjna.pdf 1.18MB
XI-Stan-sanitarny-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza
XI-Stan-sanitarny-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza.pdf 0.52MB
XII​_Stan​_sanitarny​_obiektów​_użyteczności​_publicznej
XII​_Stan​_sanitarny​_obiektów​_użyteczności​_publicznej.pdf 4.52MB
XIII​_Działalność​_zapobiegawczego​_nadzoru​_sanitarnego
XIII​_Działalność​_zapobiegawczego​_nadzoru​_sanitarnego.pdf 1.22MB
XIV​_Promocja​_zdrowia​_i​_oświata​_zdrowotna
XIV​_Promocja​_zdrowia​_i​_oświata​_zdrowotna.pdf 2.01MB
XV-Promocja-Zdrowia-i-Oswiata-Zdrowotna
XV-Promocja-Zdrowia-i-Oswiata-Zdrowotna.pdf 1.15MB
XVI-Sanitarna-ochrona-granic
XVI-Sanitarna-ochrona-granic.pdf 1.87MB
Podsumowanie
Podsumowanie2018.pdf 0.18MB
Ocena stanu sanitarnego województwa 2017

Materiały

I-Wstep
I-Wstep17.pdf 0.33MB
IISytuacja-epidemiologiczna-wojewodztwa-w-zakresie-chorob-zakaznych
IISytuacja-epidemiologiczna-wojewodztwa-w-zakresie-chorob-zakaznych17.pdf 4.00MB
IIIJakosc-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi
IIIJakosc-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi17.pdf 3.58MB
III1-zal-producenci-wody
III1-zal-producenci-wody.pdf 0.22MB
IV--Nadzor-nad-bezpieczenstwem-zywnosci-i-zywienia
IV--Nadzor-nad-bezpieczenstwem-zywnosci-i-zywienia17.pdf 8.39MB
V-Srodowisko-pracy
V-Srodowisko-pracy17.pdf 4.48MB
VIChoroby-zawodowe
VIChoroby-zawodowe17.pdf 0.42MB
VII-Nowe-narkotyki-dopalacze
VII-Nowe-narkotyki-dopalacze17.pdf 0.79MB
VIII-Placowki-nauczania-i-wychowania-oraz-wypoczynku-i-rekreacji
VIII-Placowki-nauczania-i-wychowania-oraz-wypoczynku-i-rekreacji17.pdf 2.57MB
IX-Higiena-Radiacyjna
IX-Higiena-Radiacyjna17.pdf 0.72MB
X-Stan-sanitarny-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza
X-Stan-sanitarny-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza17.pdf 14.03MB
XIStan-sanitarny-obiektow-uzytecznosci-publicznej
XIStan-sanitarny-obiektow-uzytecznosci-publicznej17.pdf 8.50MB
XII--Dzialalnosc-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego
XII--Dzialalnosc-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego17.pdf 5.16MB
XIII-Promocja-Zdrowia-i-Oswiata-Zdrowotna
XIII-Promocja-Zdrowia-i-Oswiata-Zdrowotna17.pdf 3.17MB
XIV-Dzialalnosc-laboratoryjna
XIV-Dzialalnosc-laboratoryjna17.pdf 8.16MB
XV-Sanitarna-ochrona-granic
XV-Sanitarna-ochrona-granic17.pdf 1.73MB
XVI-Dzialalnosc-Panstwowej-Inspekcji-Sanitarnej-w-2017r
XVI-Dzialalnosc-Panstwowej-Inspekcji-Sanitarnej-w-2017r.pdf 0.20MB
XVII-Podsumowanie
XVII-Podsumowanie17.pdf 0.06MB
Ocena stanu sanitarnego województwa 2016
{"register":{"columns":[]}}