W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

29.03.2022

Deklaracja dostępności

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 29.03.2022. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2022.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyłączenia:
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5) ustawy o dostępności cyfrowej),
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej).

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie dokłada starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. Oświadczenie sporządzono dnia: 30.09.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 01.10.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobą kontaktową jest Pan Waldemar Cieślok, govpress@zsm2.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 91 488 13 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, dokładne określenie zakresu żądania oraz dane kontaktowe. W przypadku żądania otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, należy określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.
Szkoła, jako podmiot publiczny powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia pojawienia się żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie braku zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odnośnik do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie mieści się w centrum miasta, w zabytkowym budynku – Pałacu Velthusena. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia: wejście główne „A” od ul. Staromłyńskiej oraz wejścia boczne „B” i „C” od podwórza.
 2. Ze względu na zabytkowy charakter budynku wejście główne, do którego prowadzą schody, nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach – brak możliwości zbudowania podjazdu.
 3. Wejście „C” od strony podwórza zaopatrzone jest w szerokie drzwi bez progu umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu na portiernię szkoły lub do sekretariatu.
 4. Pomieszczenia administracji Szkoły w tym: gabinety Dyrekcji, sekretariat, księgowość, kadry i płace oraz portiernia i toaleta, znajdują się na parterze w holu głównym i dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 5. W budynku znajduje się winda dostosowana dla osób poruszających się na wózkach oraz osób niewidomych - oznaczenia pięter alfabetem brajla. Wszystkie korytarze w szkole są dostosowane dla osób poruszających na wózkach.
 6. Dodatkowo na drugim piętrze przy sali rytmiki (sala nr 202) znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 7. Oprócz powyżej wymienionych szkoła nie posiada innych dostosowań takich jak: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
 8. Na przeciwko głównego wejścia do budynku szkoły znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie wykorzystuje żadnych aplikacji mobilnych

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.03.2022 13:05 Waldemar Cieślok
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Poczopko
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 30.03.2022 13:22 Waldemar Cieślok
Deklaracja dostępności 1.0 30.03.2022 13:05 Waldemar Cieślok

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}