W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dane dla operatorów

OFERTY HURTOWE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rynek telekomunikacyjny udostępnia listę ofert hurtowych przekazanych przez Beneficjentów działania 1.1 POPC.

Oferty hurtowe

Oferty hurtowe [aktualizacja 30.04.2021]


MATERIAŁY Z WARSZTATÓW DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 1.1 POPC ORAZ OPERATORÓW KORZYSTAJĄCYCH

12 września 2022 odbyły się warsztaty, na których zostały omówione kolejne pytania i postulaty Operatorów w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w przyszłej perspektywie finansowej. Poniżej materiały ze spotkania.

Warsztaty dla Operatorów - Prezentacja CPPC

23 sierpnia 2022 odbyły się warsztaty, na których zostały omówione pytania i postulaty Operatorów w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w przyszłej perspektywie finansowej. Poniżej materiały ze spotkania.

 

 

 

Warsztaty dla Operatorów - Q&A i postulaty

Warsztaty dla Operatorów - Model Kosztowo-Popytowy w FERC i KPO

27 lipca 2022 odbyły się warsztaty, na których została przedstawiona propozycja w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w przyszłej perspektywie finansowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Instytutu Łączności, Urzędu Komunikacji Eletronicznej oraz reprezentanci operatorów rynku telekomunikacyjnego, którzy zostali poproszeni o przekazanie swoich uwag i sugestii w terminie do 10.08.2022. Poniżej materiały ze spotkania.

Warsztaty dla Operatorów - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Warsztaty dla Operatorów - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

16.02.2022 r. odbyły się kolejne warsztaty on-line skierowane do przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego, w tym między innymi do operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne. Głównym tematem warsztatów były zagadnienia związane z przyszłą perspektywą finansową w zakresie budowania infrastruktury telekomunikacyjnej.

Poniżej zamieszczamy prezentację z warsztatów.

Warsztaty: Omówienie zagadnień związanych z przyszłą perspektywą finansową w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej - 16.02.2022

21 grudnia 2021 r. w ramach cyklu warsztatów dla beneficjentów działania 1.1 POPC oraz operatorów korzystających z sieci POPC, odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego. Głównym tematem warsztatów było zagadnienie związane z  separacją działalności operatorskiej.  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z piątego spotkania.

Przedstawienie wniosków i uwag zgłaszanych przez beneficjentów 1.1 POPC oraz izby telekomunikacyjne w zakresie separacji działalności operatorskiej w kontekście realizacji projektów finansowanych ze środków UE

29 września 2021 r. w ramach cyklu warsztatów dla beneficjentów działania 1.1 POPC oraz operatorów korzystających z sieci POPC, odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego. Głównym tematem warsztatów były zagadnienia związane z procesem zmian ofert hurtowych oraz nowe źródła wsparcia rozwoju sieci telekomunikacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z czwartego spotkania.

Wnioski i uwagi w zakresie procesu zmian ofert hurtowych

Propozycje operatorów telekomunikacyjnych w zakresie kierunków przyszłych działań związanych rozwojem internetu

Telekomunikacja w Krajowym Planie Odbudowy

Założenia programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

28 kwietnia 2021 r. w ramach cyklu warsztatów dla beneficjentów działania 1.1 POPC oraz operatorów korzystających z sieci POPC, odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego. Głównym tematem warsztatów była problematyka przyłączy telekomunikacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z trzeciego spotkania.

Przedstawienie wniosków i uwag zgłaszanych przez beneficjentów oraz izb w zakresie przyłączy telekomunikacyjnych sieci POPC

Przyłącza w POPC - budowa i udostępnianie

Case Study - Fiberhost

24 marca 2021 odbyły się kolejne warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC oraz operatorów korzystających z Sieci POPC. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z drugiego spotkania.

Uwagi, postulaty, propozycje dotyczące współpracy między operatorskiej - sieć POPC

Orange Polska w rolach; Beneficjenta POPC i Operatora Korzystającego

27.01.2021 odbyły się warsztaty dla Działania 1.1 POPC „Współpraca z potencjalnymi operatorami korzystającymi w zakresie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w sieci POPC”. Kolejna edycja warsztatów planowana jest na 10 marca, podczas której będzie kontynuowana dyskusja. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z pierwszego spotkania.

Omówienie zagadnień związanych z hurtowym dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej sieci POPC

Przedstawienie dobrych praktyk Beneficjenta działania 1.1.

Wnioski, uwagi, postulaty dotyczące współpracy operatorów korzystających z dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej sieci POPCPrzedstawienie wymagań dotyczących udostępnienia hurtowego oraz omówienie stanu wdrożenia projektów realizowanych w ramach POPC

PUNKTY ADRESOWE REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 POPC

W odpowiedzi na zapotrzebowanie płynące z rynku telekomunikacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) udostępniło dane dotyczące punktów adresowych (PA) wybranych przez beneficjentów działania 1.1 POPC, które w ramach realizowanych przez nich projektów zostaną objęte zasięgiem sieci szerokopasmowej NGA. Udostępnione PA są zgodne z tymi które prezentowane są przez Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP).

Udostępnione PA posiadają dwa statusy:

„W realizacji” – jest to PA, który został zadeklarowany przez beneficjenta do realizacji w projekcie i na chwilę obecną jest w procesie inwestycyjnym co oznacza że może być zarówno w trakcie opracowywania koncepcji technicznej, jak i w fazie projektowej lub w trakcie budowy. Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie beneficjent może na etapie realizacji projektu wymienić cześć zadeklarowanych wcześniej PA na inne wskazane przez CPPC w konkursie. Może to oznaczać, że niektóre PA z tym statusem ostatecznie nie zostaną objęte zasięgiem w ramach projektu.

„Wykonane” – oznacza PA który został już objęty zasięgiem sieci zgodnie z wymaganiami technicznymi.

CPPC zastrzega, że dane publikowane są w oparciu o raporty składane przez beneficjentów działania 1.1 POPC. Dane są aktualizowane co 6 miesięcy.

PA do pobrania (aktualizacja styczeń 2022)

Infrastruktura realizowana jest w oparciu o „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC”. Dokument ten określa specyfikację techniczną oraz zobowiązania w zakresie zapewnienia dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowej wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych. Wymagania stanowią integralną część umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a beneficjentami wyłonionymi w konkursie.

Wymagania techniczne

 

{"register":{"columns":[]}}