W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Monitoring dostępności cyfrowej

Monitorujemy dostępność cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Sprawdzamy na ile podmioty te przestrzegają przepisów związanych z dostępnością cyfrową.

Dlaczego monitorujemy stan dostępności cyfrowej?

Monitoring wynika z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawa o dostępności cyfrowej). Jego szczegółową metodologię przygotowała Komisja Europejska.

Zgodnie z ustawą, co roku wykonujemy audyt wybranych serwisów internetowych (od 2020r.) i aplikacji mobilnych (od 2021 r.) podmiotów publicznych.

Które strony i aplikacje monitorujemy?

Monitorujemy strony internetowe i aplikacje mobilne:

 • jednostek sektora finansów publicznych,
 • państwowych jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej,
 • osób prawnych, utworzonych w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
  • finansują ze środków publicznych w ponad 50%, lub
  • posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  • nadzorują organ zarządzający, lub
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
 • związków tych podmiotów,
 • organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Prowadzimy wykaz stron internetowych i wykaz aplikacji mobilnych, które należą do wymienionych podmiotów. Z tych wykazów wybieramy strony i aplikacje do corocznego badania.

Jeżeli w wykazie nie ma strony lub aplikacji Twojego podmiotu lub dane są błędne, zgłoś to do nas

Co sprawdzamy podczas monitoringu i co robimy z jego wynikami?

Wykonujemy dwa rodzaje audytów dostępności cyfrowej — uproszczone i szczegółowe.

Uproszczone badania robimy automatycznie i nie wysyłamy ich wyników do podmiotów publicznych. Badania te służą ogólnej ocenie statystycznej dużej liczby stron i testują tylko wybrane wymagania dostępności cyfrowej. Na podstawie tych badań przygotowujemy ogólny raport —  zobacz zbiorczy raport z monitoringu uproszczonego za 2020 r. 

Audyty szczegółowe wykonują eksperci wspólnie z użytkownikami z niepełnosprawnościami. Raporty z tych badań wysyłamy do właścicieli stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Raport z takiego audytu określa stan zgodności Twojej strony internetowej z ustawą o dostępności cyfrowej. Opisuje także rodzaje znalezionych błędów oraz przykłady ich występowania. Sprawdź, do czego możesz wykorzystać taki szczegółowy raport.

{"register":{"columns":[]}}