W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Monitoring 2020 r.

W 2020 r. po raz pierwszy zbadaliśmy dostępność cyfrową stron internetowych, bazując na wspólnej unijnej metodyce.

Metodyka monitoringu

Monitoring  oparliśmy na Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1524 z dnia 11 października 2018 r., która określa liczbę badanych stron internetowych i aplikacji mobilnych, sposób ich badania i zakres informacji w raporcie z tych badań.

Badania automatyczne stron internetowych wykonaliśmy za pomocą programu SortSite. W ten sposób zbadaliśmy 835 stron internetowych podmiotów publicznych.

Rozpoczęliśmy także badanie szczegółowe stron internetowych. Wykonywaliśmy je we współpracy z ekspertami Konsorcjum Utilitia Sp. z o.o. – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Badania te były kontynuowane w 2021 r., a ich wyniki znalazły się w raporcie zbiorczym przekazanym do Komisji Europejskiej.

Wyniki monitoringu

W marcu 2021r. opublikowaliśmy wyniki badania automatycznego. Główne wnioski z badania to:

  • Powszechny brak pełnej zgodności z wytycznymi WCAG - Błędy z zakresu dostępności cyfrowej występowały na wszystkich badanych stronach internetowych. W porównywalnym procencie, występowały one na stronach wszystkich rodzajów badanych instytucji. Wielkość i złożoność badanych stron była różna co mogło mieć wpływ na liczbę możliwych do zidentyfikowania błędów. 
  • Niska jakość deklaracji dostępności - Jedynie 22,2% badanych stron posiadało poprawną deklarację dostępności. Przy dokładniejszej analizie ujawniły się duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi rodzajami instytucji, do których należały badane strony. Poprawna deklaracja znajdowała się na 31,5% badanych stron instytucji państwowych i jedynie na 11,5% badanych stron pozostałych instytucji. Te dysproporcje wskazują na konieczność działań informacyjnych i szkoleniowych dotyczących deklaracji dostępności, dedykowanych szczególnie dla podmiotów, których strony należą do „instytucji lokalnych” oraz „pozostałych instytucji”.

Pełna treść raportu z wynikami tego badania znajdziesz w załączniku do tego artykułu, w sekcji "Materiały".

Materiały

Wyniki monitoringu automatycznego stron internetowych pod kątem dostępności cyfrowej - 2020r.
Stan​_dostępności​_cyfrowej​_stron​_internetowych​_podmiotów​_publicznych​_w​_2020r​_-​_badanie​_automatyczne.docx 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}