W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Monitoring 2021 r.

W 2021r. kontynuowaliśmy badania stron internetowych podmiotów publicznych rozpoczęte w 2020 r. Dodatkowo, po raz pierwszy zbadaliśmy dostępność cyfrową aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W grudniu, łączne wyniki za lata 2020-2021 przekazaliśmy do Komisji Europejskiej.

Metodyka monitoringu

Monitoring  opieraliśmy na Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1524 z dnia 11 października 2018 r., która określa liczbę badanych stron internetowych i aplikacji mobilnych, sposób ich badania i zakres informacji w raporcie z tych badań.

Badania automatyczne stron internetowych wykonaliśmy, w 2020 r., za pomocą programu SortSite. W  ten sposób zbadaliśmy 835 stron internetowych.

Badanie szczegółowe stron internetowych wykonaliśmy we współpracy z ekspertami Konsorcjum Utilitia Sp. z o.o. – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. W ten sposób zbadaliśmy 127 stron internetowych.

Badanie szczegółowe aplikacji mobilnych wykonaliśmy samodzielnie. W ten sposób zbadaliśmy 15 aplikacji mobilnych.

Wyniki monitoringu

Opisane poniżej wyniki dotyczą łącznie 2020 i 2021 r. Taki dwuletni okres pierwszego monitoringu wynika z metodyki wspólnej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Łącznie w 2020 i 2021 r. przebadaliśmy 962 strony internetowe i 15 aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Żadna z monitorowanych stron internetowych i aplikacji mobilnych nie była w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej. W przypadku stron internetowych 961 z nich uznaliśmy za częściowo zgodne, a jedną za niezgodną z tą ustawą. W przypadku aplikacji mobilnych było to odpowiednio 13 – częściowo zgodnych i 2 niezgodne z tą ustawą.

Zidentyfikowane w trakcie badań błędy dotyczyły zarówno braku zgodności z Wytycznymi dla dostępności treści internetowych, wymienionymi w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej, jak i deklaracji dostępności.

Najwięcej problemów na badanych stronach internetowych sprawiło:

  • zapewnianie alternatywy tekstowej dla treści graficznych,
  • tworzenie odpowiedniej struktury treści np. nagłówków, list,
  • prezentowanie treści w odpowiednim kontraście do tła,
  • redagowanie zrozumiałych linków,
  • zapewnienie bezbłędnego kodu HTML.

W przypadku aplikacji internetowych, problematyczne było dodatkowo:

  • prezentowanie istotnych do nawigacji elementów graficznych w odpowiednim kontraście do tła,
  • tworzenie zrozumiałych etykiet przycisków nawigacyjnych.

Ponadto połowa analizowanych stron internetowych nie posiadała deklaracji dostępności, a jedynie 20% badanych stron posiadało poprawną deklarację dostępności. W przypadku aplikacji mobilnych tylko dla jednej z nich deklaracja dostępności została opublikowana w sposób określony w ustawie o dostępności cyfrowej.

Pełna treść raportu

Cały raport znajdziesz w załączniku do tego artykułu, w sekcji "Materiały". Opisaliśmy w nim metodyki badań, wyniki ilościowe i jakościowe z monitoringu oraz informacje o działaniach na rzecz dostępności, jakie podejmowaliśmy w 2020 r. i 2021 r.

Raport ten przesłaliśmy 23 grudnia 2021 r. do Komisji Europejskiej jako sprawozdanie o stanie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w Polsce.

Materiały

Wyniki monitoringu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych za lata 2020-2021
Dostępność​_cyfrowa​_podmiotów​_publicznych​_-​_wyniki​_monitoringu​_(1).docx 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}