W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Druga tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym

30.04.2019

We wtorek, 30 kwietnia br. na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbyła się druga tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym. Obrady, będące kontynuacją sesji plenarnej zorganizowanej w piątek, 26 kwietnia na Stadionie Narodowym, miały charakter roboczy i koncentrowały się wokół następujących tematów: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji” oraz „Rodzic w systemie edukacji”.

Druga tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym

W pracach 5 podstolików tematycznych uczestniczyli: nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą, a także eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.  Głos w dyskusji zabrali również parlamentarzyści oraz członkowie związków zawodowych. Łącznie w debacie wzięło udział ponad 100 osób.

Obradom 5 podstolików tematycznych przewodniczyli:

  • Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć – „Nauczyciel w systemie edukacji”,
  • Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek – „Jakość w systemie edukacji”,
  • Podsekretarz Stanu w MPiT Marcin Ociepa – „Nowoczesna szkoła”,
  • Sekretarz Stanu w MNiSW Piotr Müller – „Uczeń w systemie edukacji”,
  • poseł na Sejm RP Teresa Wargocka – „Rodzic w systemie edukacji”.

„Nauczyciel w systemie edukacji”

Puntem wyjścia do rozmów były zmiany dotyczące wynagrodzenia oraz pragmatyki zawodowej nauczycieli, jakie zostały zaproponowane nauczycielom podczas rozmów strony rządowej z reprezentatywnymi związkami zawodowymi. Kwestię tę przybliżył uczestnikom dyskusji wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

W trakcie obrad rozmówcy zgodzili się, że debata na temat nauczyciela w systemie edukacji powinna koncentrować się wokół następujących zagadnień: system kształcenia oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli, system wynagradzania, pensum, standaryzacja pracy, budowanie prestiżu zawodowego, awans zawodowy i kryteria oceny oraz odbiurokratyzowanie pracy.

„Jakość edukacji”

Chcemy dziś porozmawiać, czym jest jakość w edukacji w kontekście egzaminów oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chcemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób podnosić jakość pracy szkół – powiedziała wiceminister Marzena Machałek, rozpoczynając obrady podstolika „Jakość edukacji”. Jak wskazywała wiceszefowa MEN, obecność na dzisiejszych obradach szerokiego grona rozmówców gwarantuje pogłębioną i merytoryczną dyskusję.

Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas obrad w podstoliku były: jakość edukacji w kontekście międzynarodowym, badania jakości a egzaminy, a także jakość edukacji z perspektywy ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

„Nowoczesna szkoła”

Celem rozmów w podstoliku „Nowoczesna szkoła” była próba ustalenia, jakie kluczowe umiejętności proinnowacyjne należy obecnie kształtować i jakie metody pracy wykorzystywać w codziennej pracy dydaktycznej z uczniem. Punktem wyjścia do rozmów były rekomendacje z raportu „Szkoła dla innowatora

Podczas dyskusji mocno wybrzmiał głos, że edukacja przyszłości to edukacja do zmian. Współczesna szkoła powinna kształcić umiejętność sprawnego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Podkreślał to m.in. wiceminister Marcin Ociepa, przewodniczący podstolika „Nowoczesna szkoła”. – Kluczowym wyzwaniem nowoczesnej szkoły jest zarządzanie zmianą. Postęp jest tak szybki, że musimy za nim nadążyć także w szkole – mówił wiceszef resortu przedsiębiorczości.  Jak wskazywał, ważnymi aspektami nowoczesnej edukacji powinny m.in. robotyzacja oraz sztuczna inteligencja.

Rozmówcy podkreślali także, że proces innowacji w szkole powinien rozpocząć się od właściwego kształcenia nauczycieli i wyposażania ich w odpowiednie kompetencje.

„Uczeń w systemie edukacji”

Tematyka podstolika obejmowała m.in. kwestię budowania właściwych postaw wśród uczniów. Uczestnicy obrad podkreślali, że, proces edukacyjny powinien uwzględniać kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań, w tym postaw patriotycznych. Zaznaczali, że wiedza nie powinna być rozumiana jako zestaw informacji, a celem edukacji jest pobudzanie ciekawości poznawczej młodego człowieka.

Kierunek dyskusji na temat ucznia w systemie edukacji wyznaczył prof. Andrzej Waśko, który na początku obrad postawił pytanie, jak ma wyglądać szkoła za 25 lat i jakiego ucznia chcemy wykształcić.

„Rodzic w systemie edukacji”

Rozmowy w podstoliku „Rodzic w systemie edukacji” koncentrowały się wokół uprawnień rady rodziców. Rozmówcy zgłaszali postulaty, aby kompetencje szkolnych rad zostały rozszerzone. Zarówno sami rodzice, jak i przedstawiciele organizacji zrzeszających rodziców wskazywali, że chcieliby być stroną dla organu prowadzącego. Proponowali m.in. możliwość współtworzenia planu finansowego szkoły przez radę rodziców oraz chęć wpływu na ocenę pracy dyrektora szkoły.

„Okrągły stół” to realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który zadeklarował podjęcie ogólnonarodowej debaty nad przyszłością edukacji. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy. Pierwsza tura rozmów odbyła się w piątek, 26 kwietnia br. na Stadionie Narodowym. Sesji plenarnej przewodniczył premier Mateusz Morawiecki. W trakcie piątkowej debaty wielu rozmówców zwracało uwagę na kwestię rodziców w procesie kształcenia. Stąd też pomysł premiera Morawieckiego, by do planowanych podstolików dołączyć temat rodziców w systemie edukacji.

Kolejne rozmowy w ramach „Okrągłego stołu” edukacyjnego zostały zaplanowane na 10 maja br.

Zdjęcia (2)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.05.2019 16:06 Łukasz Trawiński
Pierwsza publikacja:
08.05.2019 16:06 Łukasz Trawiński