W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja CKE o wynikach egzaminu maturalnego

30.09.2020

Przedstawiamy komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczący wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w czerwcu), dodatkowym (w lipcu) i poprawkowym (we wrześniu) 2020 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym i w terminie dodatkowym 2020 roku przystąpiło 260 262 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Ciemnoniebieskie tło z tekstem na środku "Informacja CKE o wynikach egzaminu maturalnego"

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej we wrześniu 2020 roku przystąpiło 49 611 absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym (w czerwcu) i/lub w terminie dodatkowym (w lipcu) 2020 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu. Tegoroczni absolwenci – 39 784 osoby – stanowili 80% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Zgodnie z § 11ka ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1 ww. rozporządzenia.

Tabela 1. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w czerwcu 2020 r.), dodatkowym (w lipcu 2020 r.) i poprawkowym (we wrześniu 2020 r.) – odsetek sukcesów.
 

 

Wszyscy zdający

w tym:

absolwenci liceum ogólnokształcącego

absolwenci technikum

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

260 262

100%

161 588

100%

98 674

100%

w tym:

osób, które zdały egzamin

212 833

81,8%

140 687

87,1%

72 146

73,1%

osób, które nie zdały egzaminu

47 429

18,2%

20 901

12,9%

26 528

26,9%

 

Tabela 2. Zdawalność egzaminów z poszczególnych obowiązkowych w terminie głównym (w czerwcu 2020 r.), dodatkowym (w lipcu 2020 r.) i poprawkowym (we wrześniu 2020 r.) dla tegorocznych absolwentów

Przedmiot

Poziom egzaminu

Odsetek sukcesów – wszyscy zdający

w tym:

absolwenci liceum ogólnokształcącego

absolwenci technikum

język polski

P

94%

96%

92%

język białoruski

P

99%

99%

 

język litewski

P

100%

100%

 

język ukraiński

P

100%

100%

 

matematyka

P

83%

88%

76%

język angielski

P

94%

95%

91%

język francuski

P

98%

99%

76%

język hiszpański

P

96%

97%

71%

język niemiecki

P

88%

92%

84%

język rosyjski

P

87%

91%

82%

język włoski

P

93%

92%

95%

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.cke.gov.pl