Informacje

Article List

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.
28.12.2018

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

08.06.2018 12:24

Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego

02.05.2018 13:19

Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych

12.04.2018 08:35

Informacja dotycząca ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

04.04.2018 13:04

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku

20.03.2018 13:31

Informacja dla samorządów na temat kalkulacji subwencji na kształcenie specjalne

27.02.2018 08:39

Ustalanie kwoty dotacji dla niepublicznych szkół policealnych, o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizowany jest obowiązek szkolny i nauki w roku 2018

27.02.2018 08:39

Ustalanie kwoty dotacji dla niepublicznych szkół policealnych, o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizowany jest obowiązek szkolny i nauki w roku 2018

28.11.2017 12:51

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r.

26.09.2017 12:51

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w klasyfikacji budżetowej

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 09:02
Osoba publikująca: Piotr Potrebka
Zmodyfikowano: 31.10.2018 09:02
Osoba modyfikująca: Piotr Potrebka