W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji z udziałem wiceministra edukacji

19.06.2020

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś w posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w formie wideokonferencji. Podczas spotkania uczestnicy opiniowali dokumentację projektową projektów informatycznych, dla których wnioskodawcą jest Minister Edukacji Narodowej.

Posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji z udziałem wiceministra edukacji

Wśród nich znalazły się: 
- projekt „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: (beneficjent - Instytut Badań Edukacyjnych),
- projekt „Integracja baz danych Systemu Oświaty„  (beneficjent - Centrum Informatyczne Edukacji).

Oba uzyskały pozytywną ocenę Komitetu.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów powołanym w 2012 r. do zapewnienia koordynacji realizacji projektów informatycznych administracji rządowej. Zadaniem KRMC jest również przygotowanie dokumentów rządowych związanych z informatyzacją.

Rada odpowiada także za zapewnienie spójności projektów informatycznych z działaniami strategicznymi państwa. Celem jest również zapewnienie komplementarności, integralności i interoperacyjności rozwiązań informatycznych wdrażanych na poziomie centralnym oraz ich zgodności z Architekturą Informacyjną Państwa. Stanowi ona mechanizm zarządzania rozwojem systemów teleinformatycznych administracji wskazany w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Od 2016 r. KRMC funkcjonuje w nowej formule, dającej skuteczne narzędzia wpływu na inicjowanie oraz sprawne prowadzenie i monitorowanie wdrażania projektów informatycznych w następującym zakresie:

• budowa lub modyfikacja systemu teleinformatycznego,
• udostępnianie danych w postaci elektronicznej w celu wykorzystania do realizacji zadań publicznych,
• wdrożenie usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną.

Do narzędzi tych należą przede wszystkim opiniowanie projektów informatycznych przed ich rozpoczęciem, monitorowanie postępów w realizacji oraz ocena wykonania i osiągnięcia celów projektu na podstawie raportu końcowego.

Działania podejmowane przez KRMC mają w rezultacie zagwarantować efektywne gospodarowanie środkami publicznymi na informatyzację i rozwój społeczeństwa informacyjnego, także z wykorzystaniem funduszy europejskich.