List Ministra Edukacji Narodowej do Prezydenta m. st. Warszawy

List Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego do Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Dziś, 10 lipca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przekazał prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu list, w którym odniósł się kwestii związanych z wdrażaniem kolejnych etapów reformy oświaty, a przede wszystkim do zagadnień związanych z warszawską edukacją. List został wręczony podczas spotkania, które obyło się na zaproszenie ministra edukacji w gmachu MEN.

W liście minister Dariusz Piontkowski odniósł się do kwestii reformy systemu edukacji.

- Reforma strukturalna i programowa edukacji oraz zmiany w szkolnictwie zawodowym są odpowiedzią na oczekiwania środowisk zainteresowanych polską szkołą, w tym przede wszystkim rodziców, uczniów i nauczycieli. Projektowane zmiany były przemyślane i zaplanowane, a potem szeroko konsultowane w ramach ogólnopolskiej debaty o reformie oświaty. Ministerstwo realizowało kampanie informacyjne przybliżające rodzicom, nauczycielom i uczniom wdrażane zmiany – podkreślił minister edukacji. 

W swoim piśmie szef MEN wymienił jakie wparcie samorząd Warszawy otrzymuje od państwa.

- Pragnę także przypomnieć, że miasto stołeczne Warszawa, podobnie jak inne samorządy, korzysta także z dodatkowych środków z budżetu państwa w ramach kilku rządowych programów realizowanych w tej kadencji parlamentu. Ta pomoc finansowa wykracza poza ustawowe obowiązki państwa, a pozwala wypełnić zadania własne samorządu. Warszawa w ramach programu „Aktywna Tablica” otrzymała w latach 2017-2019 prawie 2,4 mln zł. Wsparcie trafiło do 171 szkół. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa przyniósł z kolei stolicy dodatkowo ponad 3,7 mln zł. – zaznaczył minister Dariusz Piontkowski.

Minister Edukacji Narodowej podkreślił również z jakich programów rządowych korzysta samorząd m.st. Warszawy.

- W latach 2017-2019 Warszawa otrzymywała dotacje celowe przeznaczone m.in. na stypendia i zasiłki szkolne (przeszło 5 mln zł), wyprawkę szkolną (1,3 mln), bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (ponad 41 mln zł) czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1 mln zł).  Dofinansowanie z programu „Dobry Start” wyniosło natomiast 73,9 mln zł. Łącznie w latach 2017-2019 z budżetu państwa trafiło do miasta stołecznego Warszawy ok. 128 mln zł.

Pełna treść listu.

docx list ministra edukacji narodowej do prezydenta m. st. warszawy

0.09MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.07.2019 17:41
Osoba publikująca: Michał Czartoszewski
Zmodyfikowano: 15.07.2019 22:55
Osoba modyfikująca: Łukasz Trawiński