Lista rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia specjalnego

Zakres merytoryczno - dydaktyczny 1. prof. dr hab. Alicja Rakowska rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do korespondencji: 31-321 Kraków, ul. Białoprądnicka 17/73 Telefon: 12 415 39 67 2. dr nauk humanistycznych Elżbieta M. Minczakiewicz rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do korespondencji: 30-838 Kraków, ul. Heleny16 m. 7 Telefon: 12 658 60 29 lub 12 423 37 68, 12 634 26 25 3. mgr Grażyna Gryszkiewicz rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do korespondencji: 31-476 Kraków ul. Lublańska 22/11 Telefon: 12 412 09 77 4. prof. dr hab. Helena Siwek rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do korespondencji: 31-580 Kraków, ul. Wysockiej 2c/5, Telefon: 12 641 14 19 e-mail: smsiwek@cyf-kr.edu.pl 6. mgr Lech Kłosowski rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do korespondencji: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/36 31-234 Kraków Telefon: 12 420 66 20;  607 663 166 e-mail: klosowski59@poczta.wp.pl 7. dr Halina Pieprzyk rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do korespondencji: 32-020 Wieliczka, ul. Willowa 30 Telefon: 12 278 31 95 8. mgr Wanda Jankowska - Kogut Rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do korespondencji: 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 75a/6 Telefon: 17 854 15 79 9. dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij Rekomendacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Adres: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa Telefon: 792 137 715 e-mail: esmiechowska@tlen.pl 10. dr Beata Rola Rekomendacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Adres: Osiedle Przyjaźń 78 m 6/7, 01-355 Warszawa Telefon: 603 990 840 e-mail: beata.rola@gmail.com 11. mgr Marta Koplejewska Rekomendacja: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Adres do korespondencji: ul. Bielska 46/20, 43-400 Cieszyn Telefon : 502 713 535 e-mail m.koplejewska@gmail.com Opinie w zakresie spełniania przez podręcznik w postaci elektronicznej warunków pozwalających na zastosowanie rozwiązań umożliwiających odczyt przez uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności: 1. dr Justyna Kowal Rekomendacja: Uniwersytet Warszawski Adres: ul. Chorwacka 2c/19, 51-107 Wrocław Telefon: 607 579 187 E-mail: justynakowalk@gmail.com 2. dr Jan Piotr Omieciński Rekomendacja: Politechnika Łódzka Adres: ul. Kusocińskiego 92a m. 20, 94-054 Łódź Telefon: 601 051 235 E-mail: jan.piotr.omiecinski@gmail.com 3. mgr Jolanta Jacent-Styczyńska Rekomendacja: Uniwersytet Warszawski Adres: ul. Polna 44 m 31, 00-635 Warszawa Telefon:  602 718 208 e-mail: jola@pracownia44.com 4. dr Joanna Witczak-Nowotna Rekomendacja: Uniwersytet Warszawski Adres: ul. Pory 61/113, 02-757 Warszawa Telefon: 667 958 040 e-mail: j.witczak@cedunis.org.pl

5. dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij Rekomendacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Adres: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa Telefon: 792 137 715 e-mail: esmiechowska@tlen.pl

6. mgr Agnieszka Pilch Rekomendacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Adres: ul. Konwaliowa 11, 22-400 Warszawa Telefon: 607 100 646 e-mail: aacpilch@gmail.com

7. dr Beata Rola Rekomendacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Adres: Osiedle Przyjaźń 78 m 6/7, 01-355 Warszawa Telefon: 603 990 840 e-mail: beata.rola@gmail.com

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 08:43
Osoba publikująca: Anna Zakościelna
Zmodyfikowano: 31.10.2018 08:43
Osoba modyfikująca: Anna Zakościelna