Materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w Systemie Informacji Oświatowej

W Systemie Informacji Oświatowej, w strefie dla zalogowanych, udostępniono dyrektorom szkół materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, które zostały opracowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do klasy IV, V i VII i VIII szkoły podstawowej. Materiały mogą być przeglądane zarówno on-line, jak i pobierane z możliwością wydruku. Zachęcamy do skorzystania z zasobów edukacyjnych wszystkich dyrektorów szkół, którzy zalogują się do systemu SIO.

Materiały edukacyjne są przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu i komunikowaniu się i/lub komunikowani, w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Zawierają one odpowiednie dostosowania tekstowe i graficzne (zaadaptowane ilustracje, wykresy, schematy itp.), a także symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym) oraz nagrania video w polskim języku migowym (PJM).

Materiały są dostępne w strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej pod adresem: https://strefasio.men.gov.pl/login.

Po zalogowaniu się do SIO należy wybrać zakładkę „Adaptacje” i zaakceptować regulamin.

Materiały można filtrować wg klasy, rodzaju, słów kluczowych czy też przedmiotu.

Zapraszamy do korzystania!

https://strefasio.men.gov.pl/login
Dzieci podczas lekcji w szkole
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 15:35
Osoba publikująca: Anna Zakościelna
Zmodyfikowano: 30.10.2018 15:35
Osoba modyfikująca: Anna Zakościelna