W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Od 4 maja br. powrót poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy w systemie stacjonarnym

04.05.2020

Od 4 maja br. przywróciliśmy możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej. Dajemy poradniom możliwość realizacji zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii. To odpowiedź przede wszystkim na prośby rodziców. Przy organizacji pracy poradni należy jednak uwzględnić przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Grafika na ciemnoniebieskim tle. Po lewo zdjęcie dłoni, po prawo tekst na białym prostokącie: "Od 4 maja br. powrót poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy w systemie stacjonarnym".

Dziś zwróciliśmy się z apelem do poradni psychologiczno-pedagogicznych o potraktowanie pracy zespołów orzekających i diagnozowania dzieci oraz młodzieży jako działania priorytetowe. Poprosiliśmy o sprawne rozpatrywanie wniosków składanych przez rodziców m.in. przez wyznaczanie posiedzeń zespołów orzekających również w okresie lipca i sierpnia tj. w czasie trwania wakacji. Chcemy, aby dzięki takim działaniom możliwe było terminowe uzyskanie tych dokumentów, które są niezbędne do organizacji kształcenia i wsparcia ich dzieci w szkole w kolejnym roku szkolnym. Ma to ogromne znaczenie dla przyszłości edukacyjnej dzieci i ich dalszych losów. Jednym z ważnych zadań jest również prowadzenie terapii dzieci i młodzieży.

Jednocześnie podtrzymujemy nadal prośbę do dyrektorów o to, aby te czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, organizowali z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, np. zajęcia logopedyczne.

Dziękujemy wszystkim pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych za dotychczasową pracę i wspieranie uczniów oraz rodziców w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach.