W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny „Granie na ekranie” – zapraszamy do współpracy

10.02.2020

Trwają największe ogólnopolskie badania naukowe poświęcone zachowaniom growym młodzieży w Polsce, realizowane wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach projektu „Granie na ekranie”. Celem projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież, a także edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania. Włączenie się w badania dla szkół jest bezpłatne. Zachęcamy do udziału!

Grafika informująca o ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym: Granie na ekranie. Biały tekst na niebieskim tle.

Cel projektu

Celem badań realizowanych w ramach projektu „Granie na ekranie” jest pozyskanie informacji na temat korzystania z gier cyfrowych przez młodych ludzi. Pytania dotyczą m.in. tego jak często i w jakie gry gra polska młodzież; jakie są korzyści, a jakie negatywne konsekwencje grania w gry cyfrowe; jaka jest skala grania w gry cyfrowe i ilu młodych planuje związać swoje życie z grami cyfrowymi.

Opracowane wyniki posłużą m.in. do:

  • stworzenia szczegółowego raportu z badań,
  • opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych, w tym grania w gry cyfrowe,
  • opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
  • opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,
  • przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

Uczestnicy badania

Do udziału w badaniu zaproszeni są uczniowie od 4 klasy szkoły podstawowej. Maksymalny wiek uczniów biorących udział w badaniu to 20 lat. Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Dodatkowo w ramach projektu szkoły będą mogły zgłosić swoich uczniów na szkolenia dla wolontariuszy akcji „Granie na ekranie”, które odbędą się w każdym województwie.

Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają:

  • wygenerowane dla szkoły wyniki w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie,
  • certyfikat on-line za udział w projekcie naukowo-badawczym,
  • zaświadczenie dla nauczycieli koordynujących badanie na terenie szkoły.


Aby wziąć udział w badaniu, należy rejestrować się na stronie internetowej: https://rejestracja.granienaekranie.com.pl/

Szkolenia dla uczniów

W drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 w każdym województwie odbędzie się szkolenie dla wybranych w drodze rekrutacji uczniów. Podczas spotkań dowiedzą się oni, jak grać w gry cyfrowe, aby przynosiły korzyści i pomagały w rozwoju, ale także jak uniknąć negatywnych konsekwencji zaangażowania w taką rozrywkę. Zadaniem wolontariuszy będzie następnie dzielenie się pozyskaną wiedzą ze swoim najbliższym otoczeniem oraz społecznością szkolną, m. in. poprzez zorganizowanie warsztatów w swojej szkole oraz np. kampanię informacyjną wśród lokalnej społeczności.

Więcej informacji o tej części projektu na: www.dbamomojzasieg.com/granienaekranie/szkolenia.

O projekcie „Granie na ekranie”

Istotnym elementem projektu „Granie na ekranie” jest włączenie się w proces edukacji również rodziców i nauczycieli – bez ich wsparcia nie można liczyć na pożądane efekty w zakresie odpowiedzialnego korzystania z gier cyfrowych przez dzieci i młodzież. Dlatego w ramach zaplanowanych działań opracowana zostanie również formuła wykładów skierowanych do rodziców oraz do rad pedagogicznych, a także szereg materiałów edukacyjnych, jak np. scenariusze lekcji oraz scenariusze rozmowy rodziców z dzieckiem.

W semestrze letnim roku szkolnego 2019/2020 odbędą się pilotażowe wykłady w szkołach na terenie 6 województw. O ich terminie i miejscu organizator poinformuje lokalną społeczność z odpowiednim wyprzedzeniem. Udział w wykładach jest bezpłatny.

Więcej o wykładach na www.dbamomojzasieg.com/granienaekranie/wyklady

Więcej o badaniach: https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/badania/

Ponadto zachęcamy do zapoznania się w wynikami badania „Młodzi Cyfrowi” https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/

Organizator projektu

Organizatorami projektu są Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” oraz Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2019 pn. „Młodzi cyfrowi”. Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do działań edukacyjnych, które wspierają m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisja Episkopatu Polski. Projekt badawczy wspierają również pracownicy naukowi zatrudnieni w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz naukowcy z Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.