W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami

 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123);
 • zarządzenia nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Petycje można składać pisemnie:

 • pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
bądź bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa – wejście główne (w godz. 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku)

Formułując petycję uwzględnienia wymagają w szczególności przepisy art. 2 ust. 3 i art. 4 ustawy o petycjach:

Ustawa o petycjach

ponadto:

 • przepisy ww. ustawy zobowiązują Ministerstwo do zamieszczenia na swojej stronie internetowej m.in. imienia i nazwiska podmiotu wnoszącego petycję, za jego zgodą. Jeżeli przesłana przez Państwa petycja nie zawiera informacji o takiej zgodzie podlega anonimizacji, tj. nie zamieszcza się na stronie internetowej MEN tych danych;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
 • petycje, których rozpatrzenie nie należy do kompetencji Ministra Edukacji Narodowej podlegają przekazaniu do właściwych organów.

Pisma niebędące skargami, wnioskami czy petycjami oraz niezałatwiane w trybie przepisów szczególnych podlegają rejestracji. Można je składać pisemnie w sposób określony dla skarg i wniosków. W celu zarejestrowania pisma jako nieanonimowego niezbędne jest podanie imienia i nazwiska wnoszącego.

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej jest Minister Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowań w sprawie skarg i wniosków, rozpatrywania petycji i udzielania odpowiedzi na inne sygnały obywatelskie, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji
 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. czynności przetwarzania, wynika z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach. Podanie danych osobowych w celu rozpatrzenia innego sygnału obywatelskiego jest dobrowolne. Po zakończeniu spraw dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celach określonych ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

   
  Petycje opublikowane przed 1 listopada 2018 r. znajdują się na archiwalnej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Materiały

zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018
Zbiorcza​_informacja​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_roku​_2018.xlsx 0.02MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.06.2019 12:51 Karolina Łukaszewicz
Pierwsza publikacja:
28.06.2019 12:51 Karolina Łukaszewicz