Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

pdf Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

0.62MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 10:10
Osoba publikująca: Agnieszka Szwed
Zmodyfikowano: 31.10.2018 10:10
Osoba modyfikująca: Agnieszka Szwed