Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

pdf Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

0.97MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 10:15
Osoba publikująca: Agnieszka Szwed
Zmodyfikowano: 31.10.2018 10:15
Osoba modyfikująca: Agnieszka Szwed