W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Czwarte posiedzenie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście

14.11.2018

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć, pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich w środę, 14 listopada br. przewodniczył kolejnemu posiedzeniu Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście.

Czwarte posiedzenie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście.

Podczas czwartego spotkania dyskutowano na temat działań prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach współpracy z Instytutem Yad Vashem i Memorial de la Shoah oraz możliwości ich upowszechnienia wśród potencjalnych odbiorców. Ponadto członkowie Rady zapoznali się z międzynarodowym projektem edukacyjnym „Konwój 77”, realizowanym w ok. 30 krajach europejskich. Podjęto również dyskusję na temat możliwości i zasad ewentualnego udziału polskiej młodzieży szkolnej w projekcie.

Członkowie Rady rozmawiali także o projekcie broszury informacyjnej na temat edukacji o Holokauście w ramach edukacji szkolnej – skierowanej do odbiorcy zagranicznego.

Kończąc posiedzenie, wiceminister edukacji podziękował za merytoryczną i wartościową dyskusję.

Rada opiniodawczo-doradcza do spraw edukacji o Holokauście jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. Do jej zadań należy przedstawianie propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów opracowań i materiałów z tej dziedziny oraz współpraca merytoryczna w zakresie przedsięwzięć promujących polskie rozwiązania w dziedzinie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą. Pracami Rady kieruje Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich. W skład Rady wchodzą osoby wyróżniające się szczególną wiedzą, aktywnością i doświadczeniem w działalności na rzecz edukacji o Holokauście.

Zdjęcia (1)