Reforma edukacji

Na stronie reformaedukacji.men.gov.pl znajdą Państwo wszelkie informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę.

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.01.2019 13:53
Osoba publikująca: Hanna Lipińska
Zmodyfikowano: 21.01.2019 13:53
Osoba modyfikująca: Hanna Lipińska