Historia gmachu przy al. J.Ch.Szucha 25

Marzena Machałek z przedstawicielami Oro IURIS

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN spotkała się dziś, we wtorek 30 października br. z przedstawicielami Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Podczas wtorkowego spotkania rozmawiano o inicjatywach edukacyjnych związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym podejmowaniu działań na rzecz wspierania wolontariatu m.in. w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Podczas rozmowy poruszano również kwestie nowych rozwiązań zawartych w prawie oświatowym, a także w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na działania zmierzające do zwiększenia wpływu rad rodziców na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie działającą w formie fundacji. Instytut prowadzi działalność akademicką oraz ekspercką dotyczącą współczesnej kultury prawnej.

Przedstawiciele Fundacji m.in. prowadzą działalność o charakterze opiniującym i doradczym,opracowują i prezentują ekspertyzy i raporty prawne, a także organizują prelekcje, sympozja, spotkania, dyskusje i konferencje.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.11.2018 09:37
Osoba publikująca: Karolina Łukaszewicz
Zmodyfikowano: 09.11.2018 09:37
Osoba modyfikująca: Karolina Łukaszewicz