W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szczyt OECD na temat polityk rozwoju umiejętności z udziałem wiceminister edukacji

09.10.2020

Wiceminister edukacji Marzena Machałek wzięła dziś udział w szczycie OECD dotyczącym polityk rozwoju umiejętności w dobie pandemii COVID19. Konferencja odbyła się w formie zdalnej. Dyskusja przedstawicieli krajów OECD dotyczyła m.in. wspierania, zwłaszcza niedawnych absolwentów szkół wyższych, młodzieży o niskich kwalifikacjach i starszych pracowników, którzy z powodu pandemii koronawirusa utracili zatrudnienie oraz sposobów prowadzenia długoterminowej polityki związanej z rozwojem kwalifikacji przez całe życie tak, aby zbudować odporność gospodarek na podobne kryzysy w przyszłości.

Zdjęcie ze szczytu OECD na temat polityk rozwoju umiejętności z udziałem wiceminister edukacji

Wiceminister Marzena Machałek poinformowała partnerów zagranicznych i uczestników szczytu o wdrażaniu przez Polskę Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

- W najbliższym czasie przyjmiemy jej część szczegółową, zawierającą katalog kierunków działań w głównych obszarach związanych z uczeniem się przez całe życie. Obejmują one również efektywne używanie umiejętności w życiu zawodowym i akcentują szczególne miejsce umiejętności cyfrowych wobec przyspieszającej digitalizacji pracy. Kierunki te to zestaw wskazówek dla optymalnego inwestowania środków krajowych i europejskich w obszarze rozwoju umiejętności na najbliższe dziesięć lat - wskazała minister Marzena Machałek.

Wiceminister edukacji przedstawiła także działania podjęte przez polski rząd w ubiegłym roku szkolnym dotyczącym wdrożenia nauki zdalnej oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN podkreśliła, że w obecnym roku szkolnym działania rządu koncentrują się na utrzymaniu możliwości nauczania stacjonarnego w jak największej liczbie szkół, poprzez działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

Zdjęcia (5)