W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy edukacji - dane z Systemu Informacji Oświatowej

29.11.2018

Rok szkolny 2018/2019 to większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do Systemu Informacji Oświatowej. Oznacza to, że sprawdziły się pozytywne prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie wpływu reformy edukacji na stan zatrudnienia nauczycieli.

Konferencja prasowa Minister Anny Zalewskiej - prezentacja danych z Systemu Informacji Oświatowej

Nauczyciele

O 10 207 w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli
w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2017/2018 było 691 366 etatów, zaś w bieżącym roku szkolnym jest ich 701 573. To o 10 207 etatów więcej. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 702 293, czyli o 7 326 więcej niż rok wcześniej.

W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 9 154 i wynosi obecnie 587 936.

Z danych SIO wynika również, że o 9 615 wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Ogółem jest ich 605 171,8 co oznacza wzrost o 1,6% w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018.

Największy wzrost etatów o 2,6 proc. odnotowano w województwie mazowieckim (o 2 770). Na Mazowszu mamy ogółem 110 047 etatów nauczycieli. W województwie podkarpackim nastąpił wzrost o 2,4 proc. (698,5), wielkopolskim – o 2,1 proc. (863), małopolskim – o 2,0 proc. (1210).

Z uprawnień emerytalnych skorzystało 1,54 proc. nauczycieli (9 114) zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym różnica ta wynosi 0,44 p. proc. W roku szkolnym 2017/2018 na emeryturę odeszło 1,10 proc. nauczycieli (6 566). Z tytułu uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało 0,54 proc. (3 194) nauczycieli. W ubiegłym roku było to 0,44 proc. (2 632). Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2017/2018 stanowili 0,96 proc., a w roku szkolnym 2018/2019 – 1,19 proc. Pokazuje to, że reforma oświaty nie spowodowała istotnego zwiększenia liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy.

Przedszkola

W roku szkolnym 2018/2019 jest 1 392 481 dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, to o 31 298 więcej w stosunku do roku ubiegłego. Wzrosła również liczba przedszkoli do 12 519. Mamy ich więcej o 373 niż w roku szkolnym 2017/2018. Ogółem wszystkich placówek (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego) jest w tym roku szkolnym 22 132.

O 2,67 p. proc wzrósł odsetek dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej i wynosi obecnie 87,34%. O 4,2 p. proc. wzrósł odsetek 3-latków w wychowaniu przedszkolnym, wynosząc ogółem 77,8% wszystkich dzieci w wieku 3 lat. 4-latków jest o 2,6 p. proc. więcej w placówkach (ogółem 89,3 proc.), zaś 5-latków więcej o 1,5 p. proc., co oznacza ich odsetek na poziomie 94,9 p. proc. W miastach do różnego typu placówek uczęszcza 93,20 proc. przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat. To wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,65 p. proc. Na wsi do placówek wychowania przedszkolnego chodzi 79,12 proc. dzieci i jest to więcej o 3,91 p. proc. niż rok wcześniej.

Co jest istotne, obecnie Polska jest stawiana przez Komisję Europejską jako przykład kraju o największych postępach w rozwoju edukacji przedszkolnej. W dalszej kolejności wymieniane są Cypr, Czechy i Litwa.

6-latki w I klasach szkół podstawowych

Rodzice 95,9 proc. 6-latków zdecydowali, że ich dzieci pozostaną w wychowaniu przedszkolnym. Tylko 3,3 proc. dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło edukację w I klasie szkoły podstawowej. Populacja dzieci 6-letnich według danych GUS wynosi 389 532, z czego w I klasie szkoły podstawowej uczy się jedynie 12 890 uczniów.

Gimnazja

W ubiegłym roku szkolnym w systemie oświaty funkcjonowało 1 941 gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 jest 1 678 gimnazjów, z czego 785 samodzielnych, a 893 w zespołach. Ponadto mamy 5 781 szkół, w których działają oddziały gimnazjalne – klasa III, tj. szkół, do których gimnazja zostały włączone lub przekształcone.

W prawie oświatowym przewidziano kilka rozwiązań wygaszania gimnazjów. Samorządy mogą przekształcić je w inny typ szkoły lub włączyć do innego typu szkoły. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (art. 129) określa szczegółowe warunki i terminy przekształceń. Ostatecznie, ten typ szkoły wygaśnie w roku 2019.

W roku szkolnym 2016/2017 było 7 630 gimnazjów w systemie oświaty, co oznacza, że 97,8% budynków gimnazjów zostało wykorzystanych i nie zostały one zlikwidowane.

Szkoły ogółem

W roku szkolnym 2018/2019 w Polsce do 26 304 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszcza 4 903 114 uczniów i słuchaczy.

Do 14 431 szkół podstawowych chodzi 3 043 197 uczniów (w tym 376 606 uczniów VIII klasy):

  • do 1 678 gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych – 354 701 uczniów (klasa III),
  • do 3 488 liceów ogólnokształcących – 601 539 uczniów,
  • do zasadniczej szkoły zawodowej – 46 510 uczniów (klasa III),
  • do 1 575 branżowych szkół I stopnia – 99 602 uczniów.
  • w 1 877 technikach uczy się 505 443 uczniów.

Dodatkowo mamy 1 925 szkół policealnych, do których uczęszcza 215 105 słuchaczy. Natomiast do 522 szkół specjalnych przysposabiających do pracy chodzi 10 541 słuchaczy.

System Informacji Oświatowej (SIO) to baza danych, w której gromadzone są informacje o wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, w tym dane o wszystkich uczniach i nauczycielach. Jest to najbardziej wiarygodne źródło danych o oświacie, gdyż dane do systemu przekazują bezpośrednio dyrektorzy wszystkich szkół i placówek oświatowych w Polsce. Więcej informacji o SIO na www.sio.men.gov.pl.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

Prezentacja - drugi rok wdrażanej reformy edukacji - dane z Systemu Informacji Oświatowej
prezentacja​_dane​_z​_SIO​_2018.pdf 2.58MB