W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Wstecz

S6 Szemud– Gdynia Wielki Kack

Podstawowe informacje
Numer drogi
S6
Nazwa odcinka
Szemud – Gdynia Wielki Kack
Długość
20,19 km + ok. 2,9 km przebudowy istniejącej Obwodnicy Trójmiasta
Nazwa inwestycji
Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta
Lata realizacji
2018-2021
Program
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)
System realizacji
Projektuj i buduj
Wartość umowy na projekt i budowę
704 872 927,63 zł
Wartość dofinansowania
984 169 193,38 zł
Dofinansowano z
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oddział GDDKiA
Gdańsk
Kwota dofinansowania jest łącznym dofinansowaniem Projektu
Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk odc. Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta

Aktualnie realizowany etap

Etapy zrealizowane

 • lupa z elementami powiązanymi ze sobą wewnątrz
  Nadzór inwestorski
  Egis Poland
  grafika przedstawiająca mężczyznę w kasku ochronnym i łopatą w ręku
  Wykonawca - projekt i roboty
  Polaqua
  ikona kalendarza
  Data podpisania umowy z wykonawcą
  26 marca 2018 r.
  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Odcinek 1
  Data złożenia wniosku
  21 grudnia 2018 r.
  Data wydania decyzji
  24 września 2019 r.
  Organ wydający
  Wojewoda pomorski
  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Odcinek 2
  Data złożenia wniosku
  25 stycznia 2019 r.
  Data wydania decyzji
  10 października 2019 r.
  Organ wydający
  Wojewoda pomorski
  symbol koparki
  Zakończenie robót wynikające z umowy
  24 czerwca 2022 r.
 • Projekt i budowa
  Etap 1
  Data ogłoszenia przetargu
  30 września 2015 r.
  Data wyboru najkorzystniejszej oferty
  26 marca 2018 r.
  Projekt i budowa
  Etap 2
  Data ogłoszenia przetargu
  19 maja 2017 r.
  Data wyboru najkorzystniejszej oferty
  26 marca 2018 r.
 • Koncepcja programowa
  Data podpisania umowy
  13 marca 2015 r.
  Wykonawca
  Transprojekt Gdański
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Data złożenia wniosku
  25 marca 2011 r.
  Organ wydający
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
  Data wydania decyzji
  30 maja 2014 r.
  Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
  Data podpisania umowy
  20 listopada 2006 r.
  Wykonawca
  DHV Polska
Opis inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego. Przebiega przez tereny miasta Gdynia oraz gminy Szemud i gminy Żukowo. Początek projektowanego odcinka jest zlokalizowany w miejscowości Szemud (powiat wejherowski). Koniec projektowanego odcinka włącza się w istniejącą Obwodnicę Trójmiasta. Zakres zadania obejmuje w szczególności:

 • budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 na odcinku ok. 20,2km oraz dodatkowo przebudowa istniejącej Obwodnicy Trójmiasta do trzech pasów ruchu na długości ok. 2,9 km.
 • budowę trzech węzłów drogowych: „Koleczkowo”, „Chwaszczyno”, „Gdynia Dąbrowa”, oraz przebudowa węzła „Gdynia Wielki Kack”; 
 • przygotowanie terenu pod budowę miejsc obsługi podróżnych kategorii III – oddzielnie dla każdej jezdni;
 • rzebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z obwodnicą;
 • budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy;
 • budowę estakad w ciągu drogi ekspresowej;
 • budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej;
 • budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów;
 • budowę przepustów pod obwodnicą i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
 • budowę oświetlenia drogowego;
 • budowę kanalizacji teletechnicznej;
 • budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
 • realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,
 • budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych;
 • wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);
 • rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych;
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej;
 • wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
 • uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.
Parametry techniczne

klasa drogi: S
liczba jezdni i pasów ruchu: po dwa  (przekrój 2x2)  i po trzy (przekrój 2x3) na odcinku Chwaszczyno – Gdynia Wielki Kack oraz przebudowanym odcinku Obwodnicy Trójmiasta
Szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
szerokość poboczy: 0,75 m
obciążenie: ton/oś: 11,5

Węzły
 1. Węzeł Koleczkowo
 2. Węzeł Chwaszczyno
 3. Węzeł Gdynia Dąbrowa
 4. oraz przebudowa węzła Gdynia Wielki Kack
Miejsca obsługi podróżnych

Kategoria III

 1. MOP Kamień
Ochrona środowiska
 • przejścia dla zwierząt (ogółem: małych (6), średnich (-) i dużych (4), 
 • szczelnego systemu odwodnienia – studnie osadnikowe, separatory, kolektory i inne zbiorniki systemów odwadniających, 
 • ekranów antyolśnieniowe – (1259 m), 
 • ekrany akustyczne (9375 m), 
 • pasy zieleni izolacyjnej (ogółem 4824 szt. drzew, ponad 45 000 m2 krzewów; las w ramach rekompensaty za niewykonane zalesienia: 16,46 ha; strefa ekotonowa 1108 x 15 m)  
 •  rowy trawiaste, 
 • zbiorniki retencyjne – 13 szt., 
 • przejścia dla zwierząt zintegrowane z obiektami mostowymi (1 – rzeka Zagórska Struga, 1 – rzeka Struga Chwaszczyno), 
 • przepusty dla płazów (7),  
 • wał ziemny na terenie MOP
 • "cicha nawierzchnia” na W. Gdynia Wielki Kack i ul. Nowowiczlińska
 • 2 zbiorniki kompensacyjne dla herpetofauny

 

 

{"register":{"columns":[{"header":"voivodeship","value":"województwo pomorskie","registerId":20415805,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}