W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpraca międzynarodowa

Główny Inspektor Sanitarny w zakresie swych kompetencji i wykonywanych zadań prowadzi współpracę, w szczególności z instytucjami i agendami UE, do której możemy zaliczyć:

  • Funkcjonowanie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym Punktu Koordynującego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w Polsce,
  • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego i koordynowanie działań w zakresie systemu Rapid Alert System for Food and Feed RASFF w Polsce,
  • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego systemem wczesnego ostrzegania i reagowania (Early Warning and Response System – EWRS) w zakresie zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi oraz innymi zagrożeniami transgranicznymi.

Ponadto, Główny Inspektor Sanitarny wyznaczył Przedstawiciela Polski do prac w Komitecie ds. Bezpieczeństwa Zdrowia zgodnie z Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE.

Główny Inspektorat Sanitarny współpracuje z unijnymi agendami tj. ECDC, EFSA, ECHA.

Przedstawiciele urzędu biorą również czynny udział w pracach grup roboczych UE tj. np. Grupa Robocza ds. Środków Spożywczych.

{"register":{"columns":[]}}