W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Nasza misja

Nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Naszym zadaniem jest minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków – informujemy, aktywizujemy i edukujemy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Kieruje nią Główny Inspektor Sanitarny, który jest centralnym organem administracji rządowej.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Zarządza również systemem wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie 2 powołuje, spośród osób wyłonionych:

  • w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister właściwy do spraw zdrowia,
  • na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, minister właściwy do spraw zdrowia.

Na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego minister właściwy do spraw zdrowia także odwołuje jego zastępców.

Główny Inspektorat Sanitarny  

Główny Inspektorat Sanitarny to centralny urząd administracji rządowej, który obsługuje Głównego Inspektora Sanitarnego.

Główny Inspektor Sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy pomocy:

  • dwóch zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • dyrektora generalnego,
  • kierowników komórek organizacyjnych wchodzących w skład urzędu.
{"register":{"columns":[]}}