W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kontakt

Informacje:

 • Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Pamiętaj o zasadzie DDMA+W, czyli:

  • Dystans
  • Dezynfekcja
  • Maseczka
  • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
  • Wietrzenie

  Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.
  Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 • Masz objawy COVID-19? Sprawdź, co robić!

  1. Osoby zakażone koronawirusem zwykle mają:

  • wysoką gorączkę,
  • kaszel,
  • duszności,
  • utratę węchu lub smaku.

  Rzadziej pojawiają się takie objawy, jak bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka.

  Upewnij się, czy twoje objawy są charakterystyczne dla koronawirusa. Wykonaj test oceny ryzyka online.

  2. Pamiętaj, jeśli masz objawy COVID-19, zostań w domu i umów się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na teleporadę. 

  >> Rejestr placówek POZ znajdziesz tutaj <<

  Lekarz po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia, zdecyduje, czy skierować Cię na test na koronawirusa.

  3. Jeśli bardzo źle się czujesz – masz poważne duszności lub kłopoty z oddychaniem, zadzwoń niezwłocznie na 112 w celu uzyskania pomocy medycznej. Uprzedź jednocześnie, że masz lub możesz mieć koronawirusa. Niebawem będzie dostępna Nocna Pomoc Lekarska z uprawnieniem zlecania testów COVID-19.

 • Kto jest objęty kwarantanną i ile trwa? Co z moimi współdomownikami?

  Obecnie kwarantannie podlegają 4 kategorie osób:

  1. wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granice RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy,

  2. osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,

  3. osoby skierowane na test w kierunku COVID-19 – od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny.

  Przepisy nie nakładają obowiązkowej kwarantanny na osoby współzamieszkujące z osobą skierowaną na test: zarówno bezobjawową (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19), jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę. Dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią  współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w jej izolację.

  4. osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną):

  • I etap kwarantanny (narażenie ciągłe) – obejmuje okres zamieszkiwania z osobą w izolacji (osoba zakażona),
  • II etap kwarantanny – (okres ponarażeniowy) 7 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu izolacji osoby zakażonej

  Uwaga! Medycy, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19, w tym stażyści, studenci, doktoranci i inni pracownicy sektora ochrony zdrowia nie podlegają kwarantannie, jeśli są badani codziennie, przed rozpoczęciem pracy, testem antygenowym (przez okres co najmniej 7 dni).

  Miałem kontakt z osobą zakażoną

  Jeśli jesteś po bliskim kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 (osoba ta uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2), zgłoś ten fakt inspekcji sanitarnej. Skorzystaj z formularza online: Zgłoszenie do objęcia przez sanepid kwarantanną lub izolacją.

  Jeśli masz pytania dotyczące kwarantanny, zadzwoń na infolinię do kontaktu z inspekcją sanitarną: +48 22 25 00 115. Infolinia jest czynna całodobowo.

  Ważne! Jeśli wiesz, że miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną lub chorą, pozostań w domu – nawet jeśli nie masz jeszcze decyzji o nałożeniu kwarantanny i dobrze się czujesz. Unikaj kontaktu z innymi ludźmi. Możesz ich zarazić, gdyby okazało się, że jesteś zakażony. Jeśli to niemożliwe, stosuj wszelkie wymagane środki ochrony indywidualnej.

  Moje dziecko jest na kwarantannie - jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

  Rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

  • dzieckiem do lat 14,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
  • innym członkiem rodziny.

  Wypełnij oświadczenie dla swojego pracodawcy

  Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

  Oświadczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.

  Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny na kwarantannie lub w izolacji domowej (plik docx 41kb)

  Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

  Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji

  Jeśli masz pytanie związane z kwarantanną - skontaktuj się z sanepidem

  Przede wszystkim wypełnij formularz online. Zadane tu pytanie trafia bezpośrednio do sanepidu, który w ciągu 24 h skontaktuje się z Tobą i udzieli odpowiedzi. Do wysłania zgłoszenia niezbędne jest posiadanie:

  • profilu zaufanego lub

  • dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub

  • konta internetowego w iPKO, Inteligo, Banku Spółdzielczym.

  >> WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE <<

  Skontaktuj się z inspekcją sanitarną (sanepidem), jeśli:

  • miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną,

  • chcesz zgłosić bliski kontakt w imieniu innej osoby.

  Jeśli nie masz profilu zaufanego i nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, zadzwoń na infolinię pod numer telefonu +48 22 25 00 115.

  Automatyczne powiadomienia o kwarantannie

  W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiliśmy automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny.

  +48 22 25 71 145 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę.

 • Mam pozytywny wynik – co dalej?

  Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu, powinieneś poddać się izolacji w domu, która w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni. Okres trwania izolacji możesz też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

  Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, skontaktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić Twój stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt z Inspekcji Sanitarnej, która przeprowadzi z Tobą wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą.

  Jeżeli jednak poczujesz się gorzej, udaj się na oddział zakaźny szpitala lub wezwij karetkę dzwoniąc na nr 112.

  Jeżeli jesteś poddany izolacji domowej, nie musisz uzyskiwać eZLA. ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i udostępni je Twojemu pracodawcy, na tej podstawie zostanie Ci wypłacone należne świadczenie.

  Mam ujemny wynik – czy mogę wychodzić z domu?

  Jeśli wynik twojego badania jest negatywny, oznacza to, że nie masz koronawirusa i nie musisz przebywać już na kwarantannie. Zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

  Nie mam wyniku testu, co robić?

  Laboratoria mają obowiązek wpisania pozytywnego wyniku testu do systemu EWP, który powinien być widoczny dla pacjentów na Indywidualnym Koncie Pacjenta.

  Jeżeli test zlecił Ci lekarz POZ i nie masz jeszcze wyniku, jesteś na 10 dniowej kwarantannie od dnia skierowania.  Jeżeli test zlecił Ci sanepid zadzwoń na infolinię 22 25 00 115.

  Wynik testu i informacje o swojej kwarantannie i izolacji znajdziesz na IKP

  Informacje o wyniku testu, kwarantannie lub izolacji znajdziesz na IKP. 

  Jeśli twoje dziecko zostało skierowane na kwarantannę lub ma przebywać na izolacji domowej, taka informacja znajdzie się na jego IKP. Ten rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia, ma dostęp do konta dziecka i może to sprawdzić.

  Na IKP możesz też pobrać dokument potwierdzający kwarantannę lub izolację z elektronicznym podpisem, który w razie potrzeby możesz wysłać pracodawcy.

  IKP to Internetowe Konto Pacjenta – bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Żeby się zalogować musisz mieć profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Możesz też zalogować się przez konto internetowe iPKO lub Inteligo w PKO lub przez bank spółdzielczy.

  Informacje te posiada również Twój lekarz POZ. 

  >> Więcej informacji o IKP znajdziesz tutaj <<

 • Czy mogę pracować zdalnie na izolacji lub kwarantannie? Kiedy jestem na L4?

  Na kwarantannie nie ma przeszkód do pracy zdalnej pod warunkiem, że świadczenie pracy nie będzie wiązało się z łamaniem zasad kwarantanny. Nie można natomiast pracować na L4.

  Jeśli masz pytania dot. zasiłków, świadczeń i ulg w prowadzonej działalności, zadzwoń do ZUS

  Infolinia ZUS: +48 22 560 16 00

  Skontaktuj się z infolinią ZUS, jeśli masz pytania dotyczące:

  • zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 – zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji,
  • ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 7 – ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności.
 • Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych

  Jak połączyć się z tłumaczami? Istnieje kilka możliwości:

  • komunikator skype: użytkownik Koronawirus-Tłumacz PJM (w przypadku problemu ze znalezieniem użytkownika można odnaleźć właściwy profil wpisując: biuro@pzg.warszawa.pl lub live:.cid.4f43523798e7ad36)
  • komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546
  • aplikacja tłumacz on-line języka migowego

  Infolinię obsługuje Polski Związek Głuchych. Jest dostępna:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 23:00,
  • w sobotę, niedzielę oraz w święta w godz. 8:00 – 20:00.

  Zachęcamy do skorzystania z infolinii także personel medyczny, z którym skontaktuje się osoba niesłysząca.

   

  Informujemy, że ikonka rączek, która znajduje się w prawym górnym rogu na stronie Koronawirus: informacje i zalecenia, dotyczy tłumaczenia na PJM zawartości opublikowanej strony. Jest to możliwe w godz. 8:00 - 16:00.

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021 12:36