W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Profesor Maria Magdalena Blomberg odznaczona Złotym Medalem Gloria Artis

04.02.2020

Profesor Maria Magdalena Blomberg – wybitny historyk archeologii polskiej, zaangażowana w prace archeologiczno-ekshumacyjne w Lesie Katyńskim, popularyzująca historię Armii Krajowej i losy Polaków podczas II wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej zakończeniu została dziś uhonorowana Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Najważniejsze wyróżnienie nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyła wybitnej badaczce wiceminister kultury prof. IH PAN Magdalena Gawin.

Profesor Maria Magdalena Blomberg odznaczona Złotym Medalem Gloria Artis, fot. Danuta Matloch

Profesor Maria Magdalena Blomberg jest wybitnym historykiem nauki polskiej, szczególnie zasłużonym w poznawaniu dziejów archeologii. Urodziła się 1936 w roku. Jest córką rotmistrza Jana Mikołaja Kossowskiego, zamordowanego w Katyniu. Po ukończeniu w 1955 r. Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi przez rok pracowała w Południowołódzkich Zakładach Przemysłu Jedwabniczego jako projektant. W latach 1956–1961 studiowała archeologię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ pod kierunkiem profesora Konrada Jażdżewskiego. Już na pierwszym roku studiów rozpoczęła pracę zawodową w Katedrze Archeologii UŁ i kontynuowała ją do roku 1973 (od 1956 r. jako laborant, od 1961 r. jako asystent naukowo-techniczny, od roku 1967 zaś jako starszy asystent naukowo-techniczny). Ze względu na dominujący wówczas kierunek badań Katedry przede wszystkim pogłębiała studia nad okresem wpływów rzymskich.

W latach 1973–1992 była zatrudniona w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN, Oddział w Łodzi (później Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi), kolejno na stanowiskach: archeologa specjalisty, starszego asystenta i adiunkta. Podjęła wówczas badania nad dziejami archeologii polskiej, które następnie poszerzyła o historię archeologii rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej, co w naturalny sposób wynikało z dziejów politycznych Polski oraz losów polskich miłośników starożytności i archeologów. W roku 1987 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy Polscy członkowie rosyjskich towarzystw archeologicznych. Z końcem 1992 r. M. M. Blomberg przeszła na emeryturę, ale nie zaprzestała działalności naukowej i trzy lata później habilitowała się. Od października 1995 r. powróciła do macierzystej Uczelni, gdzie rozpoczęła pracę naukową i dydaktyczną w Katedrze Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii UŁ, najpierw jako adiunkt, a od 1 kwietnia 1998 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2009 r. przeszła na emeryturę.

Profesor M. M. Blomberg jest przewodniczącą Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim, członkiem (wcześniej przewodniczącą) Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Łodzi, członkiem założycielem Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Łodzi. W latach dziewięćdziesiątych należała do Prezydium Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej, a następnie Plenum Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej.

Za działalność naukową i społeczną została wyróżniona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Nagrodą Rektora zespołową I stopnia za książkę pt. Katyń w świetle badań terenowych 1994–1995 (Toruń 2003), Medalem „Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu (2005), nagrodą honorową „Świadek historii” przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej, Medalem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Złotą Odznaką UŁ (2001).

Zdjęcia (4)