Patronaty honorowe

Honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym przede wszystkim cyklicznym przedsięwzięciom kulturalnym najbardziej znaczącym dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rangi międzynarodowej bądź ogólnopolskiej.

Wnioski o przyznanie patronatu należy składać - ze względu na 30-dniowy tryb rozpatrywania - ze stosownym wyprzedzeniem.

Każde pismo jest opiniowane przez departament merytoryczny, dlatego powinno zawierać szczegółowy opis przedsięwzięcia (m.in. termin, program, założenia, sposoby finansowania itd.), co umożliwi przygotowanie miarodajnej opinii na jego temat.

Udzielenie przedsięwzięciu honorowego patronatu nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego, nie ma także żadnego wpływu na rozpatrzenie wniosków złożonych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji:
Grażyna Goliszewska
tel. 22 42 10 444,
e-mail: ggoliszewska@mkidn(dot)gov(dot)pl

Do pobrania

doc Nowy Wniosek o honorowy patronat

0.04MB

doc Nowa Opinia właściwego departamentu merytorycznego

0.03MB

doc Nowy Regulamin przyznawania patronatu honorowego w MKiDN

0.05MB

Navigation Menu

Metrics