O ministerstwie

Budynek MKiDN fot. Danuta Matloch

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej – kultura i dziedzictwo narodowe.