W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Sprawy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. 2021 poz. 1641

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można złożyć:

  • Elektronicznie na adres e-mail: bip@kultura(dot)gov(dot)pl;
  • Elektronicznie za pomocą platformy ePUAP: /5ij310qjlu/SkrytkaESP;
  • Listownie, na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa;
  • Osobiście w biurze podawczym Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/kultura/biuro-podawcze

Udostępnienie informacji sektora publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MKiDN.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego może nałożyć opłaty, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, przy czym wysokość opłaty nie będzie wyższa niż suma kosztów poniesionych przez MKiDN.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i wraz z wysokością opłat przekazać je wnioskodawcy. Może również przekazać informację o braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazać inny sposób lub formę ich przekazania. Wnioskodawca  może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MKiDN o przyjęciu oferty.

Jeżeli wnioskodawca nie zawiadomi MKiDN o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jest to równoznaczne z wycofaniem wniosku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

{"register":{"columns":[]}}