Zaopatrzenie Emerytalne Twórców

Przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego działa Komisja do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, której zadaniem jest uznawanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalanie daty jej rozpoczęcia.

Komisja wydaje decyzje w sprawie uznania działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenia daty jej rozpoczęcia na podstawie dokumentów potwierdzających czas trwania i charakter działalności twórczej bądź artystycznej, wykonywanej na podstawie :

  • umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, a także katalogów z wystaw, recenzji, przyznanych nagród i wyróżnień

oraz

  • dyplomu ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu lub szkoły wyższej na kierunku odpowiednim do wykonywanej działalności twórczej lub artystycznej albo wydanego przez właściwe stowarzyszenie zrzeszające twórców lub artystów zaświadczenia o nabyciu w drodze praktyki umiejętności zawodowych.

Decyzje podejmowane są w oparciu o następujące akty prawne:

Zainteresowani przesyłają do Komisji wypełniony formularz wniosku (do pobrania poniżej) oraz dokumenty potwierdzające czas i charakter wykonywanej działalności.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

KOMISJA DO SPRAW

ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO TWÓRCÓW

przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

telefon kontaktowy – (22) 42 10 124

Do pobrania

docx Wniosek - Zaopatrzenie Emerytalne Twórców

0.02MB

Navigation Menu

Metrics