W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja publiczna

W celu usprawnienia udzielania informacji publicznej będącej w posiadaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nieudostępnionej w Biuletynie informacji publicznej, proponujemy skorzystać z formularza wniosku udostępnionego poniżej. Formularz nie ma charakteru obligatoryjnego, wniosek o udostępnienie informacji publicznej może mieć dowolną formę.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

  • Elektronicznie na adres e-mail: bip@kultura.gov.pl;
  • Elektronicznie za pomocą platformy ePUAP: /5ij310qjlu/SkrytkaESP;
  • Listownie, na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa;
  • Osobiście w biurze podawczym Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/kultura/biuro-podawcze

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MKiDN.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej i może dotyczyć:

  • Informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy
  • Informacji przetworzonej, jeśli wnioskodawca nie wykazał szczególnego interesu publicznego

Uzyskanie informacji publicznej jest bezpłatne z wyjątkiem sytuacji, w których ministerstwo musi ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej. O konieczności poniesienia opłaty, wnioskodawca jest informowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Materiały

Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wersja edytowalna)
Przykładowy​_wzór​_wniosku​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej.docx 0.01MB
Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Przykładowy​_wzór​_wniosku​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej.pdf 0.57MB
{"register":{"columns":[]}}