W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja publiczna

W celu usprawnienia udzielania informacji publicznej będącej w posiadaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nieudostępnionej w Biuletynie informacji publicznej, proponujemy skorzystać z formularza wniosku udostępnionego poniżej.

Wypełniony wniosek można:

  • przesłać listownie, na adres:
    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
    ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  • Wysłać za pomocą poczty elektronicznej: bip@mkidn.gov.pl
  • Wysłać za pomocą platformy ePUAP: /5ij310qjlu/SkrytkaESP
  • Złożyć osobiście w biurze podawczym Ministerstwa https://www.gov.pl/web/kultura/biuro-podawcze

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MKiDN.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w zakresie i na zasadach określonych w przepisach: art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), ustawy z dn. 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228).

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Materiały

Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wersja edytowalna)
Przykładowy​_wzór​_wniosku​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej.docx 0.01MB
Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Przykładowy​_wzór​_wniosku​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej.pdf 0.57MB
{"register":{"columns":[]}}