W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konkurs 2021 - wyniki konkursu

Wyniki konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Uwaga:

W związku z prognozowaną sytuacją epidemiczną planowany konkurs „Wypoczynek letni” nie zostanie ogłoszony. Jednocześnie, biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby Polonii i Polaków za granicą, przedstawione w ofertach złożonych w bieżącym konkursie kwota alokacji zostaje zwiększona do 57 873 680,97 zł przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe dotyczące wszystkich obszarów konkursowych:

1.1. Utrzymanie i funkcjonowanie szkół i przedszkoli polonijnych za granicą,

1.2. Utrzymanie i funkcjonowanie szkół polonijnych w Polsce

1.3. Inicjatywy edukacyjne

2.0. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne

3.0. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie

4.0. Media polonijne

5.1. Wydarzenia polonijne za granicą

5.2. Wydarzenia polonijne w Polsce

6.1. Pomoc dla Polaków na Wschodzie i w Ameryce Południowej

6.2. Akcje humanitarne

6.3. Wsparcie instytucji pomocy humanitarnej

 

Punktacja dla każdego obszaru została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

W najbliższym czasie się przedstawiciele Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą skontaktują się z organizacjami, których oferty zostały przeznaczone do dofinansowania,

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Materiały

1.1. Utrzymanie i funkcjonowanie szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą
11.pdf 0.24MB
1.2. Utrzymanie i funkcjonowanie szkół polonijnych w Polsce
12.pdf 0.22MB
1.3 Inicjatywy edukacyjne
13.pdf 0.27MB
2.0 Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne
20.pdf 0.45MB
3.0 Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie
30.pdf 0.26MB
4. Media polonijne
40.pdf 0.25MB
5.1. Wydarzenia polonijne za granicą
51.pdf 0.48MB
5.2. Wydarzenia polonijne w Polsce
52.pdf 0.24MB
6.1 Pomoc dla Polaków na Wschodzie i w Ameryce Południowej
61.pdf 0.23MB
6.2 Akcje humanitarne
62.pdf 0.23MB
6.3 Wsparcie instytucji pomocy humanitarnej
63.pdf 0.22MB

Przyznanie dotacji oferentom z listy rezerwowej

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, informuje o decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą z 6 października 2021 r. w sprawie dofinansowania dodatkowych ofert, w związku z środkami pozostałymi do dyspozycji Pełnomocnika, wynikającymi z niezawarcia  części umów w konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Materiały

Decyzja o przyznaniu dotacji
dezycja​_nr​_1.pdf 0.51MB
{"register":{"columns":[]}}