W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zespół międzyresortowy

MIEDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

INFORMACJA

W związku z powołaniem urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, którego zadaniem jest koordynacja działań administracji rządowej w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą,  trwają prace nad powołaniem, w drodze Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Podstawowym zadaniem Zespołu, będącego organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów, będzie zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej realizującej zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami żyjącymi za granicą, w tym koordynacja wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na wspieranie Polonii i Polaków za Granicą, pozostających w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz innych ministerstw. Spotkania Zespołu mają stanowić płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń w zakresie prowadzonych działań przez poszczególne resorty.  Zespół to także forum dyskusji przy wypracowywaniu konkretnych działań aktywizujących środowiska polonijne, oraz płaszczyzna do konsultacji w zakresie podejmowanych rozwiązań legislacyjnych. Podstawowym zadaniem w najbliższych miesiącach będzie stworzenie Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2021-2030.

Główne obszary prac Zespołu koncentrować się będą na tematyce wspierania działań polonijnych za granicą – m.in. mediów, oświaty polonijnej, aktywizacji i wspierania środowisk polonijnych w zakresie budowania dobrego imienia Polski za granicą, budowy i wzmacniania propolskiego lobby, szczególnie w odniesieniu do Polonii żyjącej w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie te działania wymagają wypracowania i doboru stosownych narzędzi, tak aby aktywnie włączyć środowiska polonijne w nowe obszary działalności.

Przewidywane jest usystematyzowanie działań poprzez sformułowanie następujących zadań Zespołu:

  • opracowywanie projektów działań i programu Rządu na rzecz Polonii i Polaków żyjących za granicą;
  • zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej realizującej zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami żyjącymi za granicą, tym koordynacja wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na wspieranie Polonii i Polaków za Granicą, pozostających w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  • dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji działań podejmowanych przez administrację rządową na rzecz Polonii i Polaków żyjących za granicą;
  • dokonywanie ocen stanu realizacji spraw przedstawionych administracji rządowej przez środowiska polonijne w świecie;
  • inicjowanie badań i opracowań naukowych o sytuacji mniejszości polskiej w świecie;
  • zapewnienie wymiany informacji w zakresie problematyki polonijnej;
  • rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów właściwych w zakresie realizacji polityki Rządu wobec Polonii i Polaków żyjących za granicą, a także promocji Polski za granicą.

Działalność Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą stanie się ważnym instrumentem kreowania polityki państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.